LO-forbund på det kommunale   område vil prioritere lavt- og mellemlønnede ved OK-13

Udgivet: ;30-10-2012
Det bør være de lavere lønnede og mellemgruppen, der henter de relativt største lønforhøjelser ved de kommende overenskomstforhandlinger, mener Offentligt Ansattes Organisation (OAO-K), der koordinerer LO-forbundenes overenskomstkrav til vinterens overenskomstforhandlinger på det kommunale område.

OAO har nu fremsendt LO-sidens overenskomstkrav på det kommunale område til KTO. KTO skal herefter koordinere lønmodtagernes samlede krav, der udveksles med de offentlige arbejdsgivere den 6. december.

"Vi står stadig i en situation med eftervirkninger af finanskrisen og med store krav om offentlige budgetforbedringer. Derfor får vi næppe historiens største lønstigninger til foråret, og i den situation er det vigtigt at tilgodese medlemmerne med lave lønninger og i mellemgruppen. ", siger formanden for OAO-K, FOAs forbundsformand Dennis Kristensen.

OAO kravene til overenskomsterne er blevet en blanding af at give at give kroner og øre i lønforhøjelse og give procenter i lønforhøjelse.

OAO forestiller sig, at alle KTO-ansatte som basis får en regulering af lønnen med 200 kroner om måneden - eller 2400 kroner om året, på løntrin 11. Kronetillægget vokser indtil løntrin 29. Dette eksempel forudsætter, at der er 2,5 procent til rådighed. Resten udmøntes som en ens procentregulering til alle. 

For de lavest lønnede offentligt ansatte på løntrin 11 betyder de 2400 kroner om året en lønstigning på 2,72 procent. For de mange i LO-gruppen på løntrin26 betyder det 2,63 procent. For en gennemsnitligt offentligt ansat på løntrin 37 betyder de 2400 kroner en stigning på 2,52 procent om året. For den godt lønnede på løntrin 48 betyder det en stigning på 2,33 procent. Disse eksempler tager udgangspunkt ved lønstigninger på samlet 2,5 procent.

"En liter mælk koster det samme, hvad enten du er kommunaldirektør eller nyansat i en børnehave. Det vil være afgørende for os, at flest muligt offentligt ansatte er i stand til at bevare reallønnen.", siger Dennis Kristensen.

OAO stiller også krav om fastholdelse af reguleringsordningen. Desuden bør der igen være plads til den lokale løndannelse, hvor parterne ved overenskomstforhandlingerne i 2011 ikke satte penge af.

OAO-kravene omfatter også udvidede orlovsrettigheder til fædre, øget fokus på ligeløn og et krav om sociale klausuler, der skal sikre mod social dumping, så der indføres kædeansvar eller bestilleransvar, når offentlige myndigheder udliciterer arbejdsopgaver.

Se de samlede OAO-krav på det kommunale område i linket til højre

Yderligere oplysninger: OAO-K formand Dennis Kristensen, telefon 4018 4281

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk