Lønstigning bliver mindre end forventet

Udgivet: ;19-12-2011
Lønnen for alle statsansatte stiger 1,3 procent den 1. april 2012

Lønnen for alle statsansatte stiger 1,3 procent den 1. april 2012. Da vi indgik overenskomsten på statens område i 2011 forventede vi, at lønnen for alle statsansatte skulle stige 1,7 procent på dette tidspunkt.

Lønudviklingen for statsansatte er knyttet sammen med lønudviklingen i den private sektor via den såkaldte reguleringsordning. Lønudviklingen for de privatansatte har på grund af krisen været lavere, end vi forventede, da vi indgik overenskomsten.

Reguleringsordningen betyder, at lønudviklingen i den private sektor og i staten sammenlignes én gang om året. Hvis der er forskel, justeres den aftalte lønstigning for de statsansatte. Dette kan ske både opad og nedad.

Aftalen om reguleringsordningen er del af CFU-forliget. Der er enighed om, at de offentligt ansatte på den ene side ikke må blive lønførende i forhold til de privatansatte. På den anden side må de offentligt ansatte heller ikke sakke for langt bagud.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk