MED Konference: 400 MED-repræsentanter er klar til samarbejde  

Udgivet: ;17-11-2014
Vi skal være MED-skabere! Det var et af temaerne, da MED-repræsentanter for fulde huse var samlet i Odense til OAO, FTF og FOAs MED-Konference. MED-udvalget skal bruges til at aktivere alle de mange erfaringer og ressourcer, som findes rundt om bordet. MED-repræsentanterne vil gå ind i samarbejdet, bidrage og hjælpe til, at arbejdspladsen finder de rigtige løsninger på den offentlige sektors udfordringer.

”Vi skal være lidt mere skarpe og aktive. Vi skal selv sætte ting på dagsordenen og vise, hvad vi bidrager med” lyder det fra Lotte, der er hoved MED-næstformand i Svendborg. Hendes kollega Annette stemmer i ”Vi skal gøre ledelsen mere nysgerrige på, hvad de går glip af, hvis vi ikke er involveret i de strategiske diskussioner.”

MED-systemet anno 2014 er mange steder mærket af lidt for meget information og orientering og lidt for lidt fremadrettede diskussioner om, hvor kommunen nu skal hen, og hvad MED-udvalgsmedlemmerne kan bidrage med for at nå dertil. Formand for OAO Bodil Ottos pointe var, at MED-udvalget skal udnytte ledelsens og medarbejdernes kompetencer endnu bedre. 

Dagens tema var at ruste MED-repræsentanterne til at bidrage med løsninger og gå ind i de strategiske udfordringer, ikke kun nikke til de strategiske svar som ledelsen bringer med til mødet. Når tillidsrepræsentanterne går ind i debatten om strategiske udfordringer, bliver de MED-skabere af fremtidens kommuner. 

MED-repræsentanter har mulighed for at byde ind med løsninger
Det var Kim Kabat, som var oplægsholder på konferencen, der fortalte om de to forskellige typer strategier – dem som handler om svar, der allerede er givet, og dem som handler om udfordringer. De strategiske svar er små forandringer, som bliver præsenteret for MED-repræsentanterne, men kommer så sent ind i processen, at det ikke giver MED-repræsentanterne plads til at byde ind med meget. Det er ledelsens dagsorden der bestemmer og MED-repræsentanterne bliver inddraget som den sidste legitimering af beslutningerne. De strategiske udfordringer er der derimod ikke fundet svar på endnu. Det er omsiggribende problemstillinger, som man i det offentlige løbende må tage stilling til og diskutere. Ting som sygefravær, innovation, reformdagsordenen, udlicitering eller kompetenceudvikling. Her er der ikke ét svar og løsningerne findes på mange niveauer. 

MED-repræsentanterne har en gylden mulighed for selv at byde ind med diskussion og løsningsforslag til udfordringerne, fortalte Kim Kabat. Det kræver, at MED-repræsentanterne sætter sig ind i ledelsens udfordringer og anerkender dem. 

”Vi skal have en aktiv dialog om, hvad den strategiske udfordring er. Der er et behov for at inddrage medarbejderne i den dialog, for de har praksisperspektivet – de ved, hvad der sker derude. Det handler ikke om, hvem der har magten, og hvem der har hvilke rettigheder. Det handler om, hvilken viden man har, og hvilke løsninger man kan bidrage med” lød det fra Kim Kabat

Øvelsesterræn skabte debat 
På et ”øvelsesterræn” blev deltagerne, gennem forskellige opgaver, udfordret i at tænke over deres roller som MED-repræsentanter, deres forståelse af kerneopgaverne og udfordringerne i deres MED-udvalg. 

Opgaverne i øvelsesterrænet satte ideerne i gang hos MED-repræsentanterne. Hos MED-repræsentanterne fra Svendborg satte det deltagelsen i konferencen i perspektiv: ”Når vi fortæller, at vi gerne vil på en konference som denne, kommer det tit til at handle om økonomien for vores leder. Men vi skal vende det om til at have fokus på, de bedre løsninger vi alle får ud af, at vi deltager”, siger MED-repræsentant Lotte fra Svendborg. 

I Svendborg bliver revideringen af deres MED-aftale et godt udgangspunkt for drøftelse af strategiske udfordringer. Og på et mere praktisk niveau vil de skabe mere debat til møderne derhjemme: ”Der er ikke bare én der skal rejse sig op og give et referat af en beslutning. Når vi sætter debatpunkter på dagsordenen og leverer vores budskaber gennem debat eller aktiviteter, så hænger det mere ved hos lederne” fortæller MED-repræsentanterne. 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk