MED-konference: Kommunaldirektører viser stor opbakning til MED-systemet 

Udgivet: ;15-12-2015
Fremtidens MED-repræsentant skal kunne tænke strategisk, kunne tænke fremad og byde ind med ideer. Årets MED-konference viste fælles fodslag mellem medarbejderrepræsentanter og ledere, der var enige om udviklingen i fremtidens MED-system. Konferencen viste også, at vejen til indflydelse går gennem gode relationer og ikke viden om reglerne.

”Kerneopgaven i MED er, at skaffe os indflydelse på kommunens strategiske udfordringer”, sådan introducerede formand for OAO, Bodil Otto MED-konferencen. På konferencen var 450 MED-repræsentanter fra FTF, OAO og FOA samlet for at diskutere MED-udvalgenes muligheder.

MED-systemet har ikke stået stille de seneste 20 år. Fra at være et sted, der primært udviklede medarbejderne, skal det i fremtiden være et sted, der udvikler kommunen. Spørgsmålet, der trænger sig på i MED-udvalgene, er, hvordan ledelsen bedst kan bruge medarbejdernes viden, og hvad medarbejderne kan gøre for at få størst indflydelse.

Kommunaldirektørerne: Det vigtigste er at være strategisk

Det absolut vigtigste, fremtidens MED-repræsentant skal kunne, er at kunne tænke strategisk og tænke fremad og byde ind med ideer. Det er kommunaldirektører og medarbejderrepræsentanter slående enige om.   

Begge grupper svarede på et spørgeskema om fremtidens MED-udvalg. 71 % af kommunaldirektørerne og 80 % af medarbejderrepræsentanterne svarer, at den strategiske tænkning er det vigtigste. På andenpladsen over vigtige egenskaber kommer at tænke fremad og byde ind med ideer som 71 % af kommunaldirektørerne og 65 % af medarbejderrepræsentanterne svarede.

Michael Ziegler, KL’s chefforhandler, der gæstede konferencen er begejstret for resultatet: ”Det er et meget stærkt resultat. Det er der, hvor medarbejderne kan få indflydelse i det strategiske rum. Det er den bedste nyhed for mig.”

Stor opbakning til MED

Resultatet viser også, at den kommunale ledelse generelt set vil MED-systemet. Kommunaldirektøren vil ikke bare MED som formelt system. De vil have, at MED skal kunne udvikle kommunen. Kommunaldirektørerne mener, at MED-udvalgets vigtigste udviklingsområder i dag er: At skal kunne er at være innovative og få nye ideer.   

Det samme viser en af konferencens hovedtalere, Søren Viemose. I et stort europæisk forskningsprojekt om samarbejdet mellem ledere og tillidsvalgte, har Viemose og kollegaer vist, at arbejdsgiverne ikke ønsker at tromle medarbejderrepræsentanterne ned. De ønsker tillidsfolk, der ser fremad og byder ind til, hvad der skal gøres ved de problemer, der opstår. I stedet for at se bagud og bruge alt tid på det, som er sket.

Vær venlig, så får du indflydelse

Findes der så en vej til medarbejdernes indflydelse på fremtidens kommune? Svaret er ja, hvis man spørger forsker Søren Viemose. Der en måde, der giver medarbejderne adgang til ledelsesrummet og måder at lave de bedste aftaler på.   

Måden er at samarbejde frem for at konkurrere. Det betyder, at begge sider deler sin viden, og at man helt konkret går venligt ind i et samarbejde. Det betyder ikke, at man som medarbejderrepræsentant skal lægge sig fladt ned for ledelsen. Tillidsrepræsentanterne skal tage deres værdifulde viden fra baglandet med i samarbejdet. De skal bruge den viden til at gå konstruktivt ind i det videre arbejde med den virkelighed, der nu engang er. Selv der, hvor de er uenige.  

Relationer er vigtige

Det, som betyder allermest for om aftalerne i forholdet mellem ledelse og medarbejdere bliver gode, er, at man forstår sig på forholdet mellem mennesker. De relationelle egenskaber, kalder Viemose det. At man ser hinanden som ligeværdige parter, og har en oprigtig interesse uden at tabe sig selv og sit bagland. At man er imødekommende og kan tale sammen også uformelt. Langt mindre vigtigt er det, viser forskningen, at tillidsfolkene kan deres jura og taler om rettigheder og regler.   

Det betyder ikke, at tillidsfolkene ikke skal holde ledelsen op på aftaler og jura, mener FOA-formand Dennis Kristensen, der også talte på konferencen. Men når vi er enige om aftalerne, så er det vigtigere at kunne prioritere det gode, venlige og konstruktive arbejde, end at kunne sine paragraffer.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk