Medarbejdere betaler høj pris ved udlicitering 

Udgivet: ;01-03-2017
En ny undersøgelse viser, at medarbejdere betaler en høj pris, når offentlige opgaver udliciteres fra det offentlige til det private.

Undersøgelsen har fulgt 1.478 personer fra tre år før en udlicitering, hvor de var ansat i det offentlige, til tre år efter en udlicitering og virksomhedsoverdragelse.

Konklusionerne er tydelige. Undersøgelsen viser, at medarbejderne efter virksomhedsoverdragelsen får et lønfald det første år på ca. 30.000 kr., det andet år på ca. 40.000 kr. og det tredje år på ca. 29.000 kr.

Samtidig gør de virksomhedsoverdragede medarbejdere i højere grad brug af overførselsindkomster. Det betyder, at det samlede indtægtstab for de virksomhedsoverdragede medarbejder bliver mindre.

Gennemsnitligt er indtægtstabet inklusive offentlige ydelser på ca. 8.500 kr. det første år, ca. 19.000 kr. det andet år og ca. 12.000 det tredje år efter udliciteringen sammenlignet med personer, der ikke er blevet virksomhedsoverdraget.

Undersøgelsen kan ikke sige noget om, hvorfor lønnen falder for medarbejdere der går fra at være offentlige til at være private ansatte. Ifølge OAO’s medlemsorganisationer kan der være flere grunde til en lønnedgang.

Det vi ofte oplever er, at opgaverne skal løses på kortere tid og medlemmerne derfor bliver sat ned i arbejdstid. Lønnedgangen sker altså fordi medlemmerne går fra at være fuldtidsansatte til at være deltidsansatte”, udtaler Ellen Lykkegaard, formand for den offentligt ansatte medlemmer i 3F.

Medarbejdere der bliver virksomhedsoverdraget har også længere ledighedsperioder sammenlignet med personer, der ikke er blevet virksomhedsoverdraget. De er i gennemsnit ca. fire hele eller delvise uger mere på dagpenge et år efter udliciteringen faldende til 2 uger mere på dagpenge tre år efter udliciteringen. Umiddelbart efter udliciteringen trækker virksomhedsoverdragede medarbejdere også mere på sygedagpenge.

Undersøgelsen her bekræfter de erfaringer, vi har gjort os over årene. Det er medarbejderne, der betaler en høj pris ved udlicitering og virksomhedsoverdragelse.

Derfor er vi også skeptiske, når der igen og igen fra regeringen og erhvervsorganisationerne peges på, at mere udlicitering er vejen frem. Undersøgelsen her viser, at der er øgede omkostninger i andre systemer ved udlicitering af offentlige opgaver. Det understreger behovet for at have et samlet samfundsperspektiv på, når der træffes beslutninger om udlicitering. Det nytter ikke at jagte en mulig kortsigtet økonomisk besparelse for den enkelte offentlige myndighed, der skal kigges bredere på, hvad det har af konsekvenser for kvaliteten af opgaverne, oplevelsen af sammenhæng for borgerne og ikke mindst konsekvenserne for medarbejderne” siger formand for OAO, Bodil Otto.

Fakta om analysen og forskningsprojektet:

Analysen er en dataanalyse, der bygger på i alt 1.478 individer som skifter fra en offentlig organisation til en privat leverandør i forbindelse med en udlicitering. 87 % af disse individer er identificeret som følge af et udbud på rengøringsområdet. Stort set alle de øvrige individer arbejder indenfor vej- og parkområdet. De følges, uanset om de efter overgang til den private arbejdsgiver senere vælger at skifte job, bliver arbejdsløse eller lignende. Deres udvikling over tid er i analysen sammenholdt med sammenlignelige individer, der initialt også arbejdede i den offentlige sektor i de samme arbejdsfunktioner, og som ikke oplevede en overgang i forbindelse med en udlicitering.

Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet Effekt Doku, der har til formål at undersøgelse effekter af konkurrenceudsættelse i forhold til omkostningsniveau, kvalitet og medarbejderforhold på en række forskellige serviceområder. Forskningsprojektet har tilknyttet forskere fra Roskilde, København, Aalborg og Aarhus Universitet, samt CBS og KORA. Der kan læses mere om projektet på www.ruc.dk/effektdoku 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk