Nej tak til nulvækst og udlicitering 

Udgivet: ;26-02-2014
I redegørelsen Modernisering af den offentlige sektor – Status og potentiale 2014 sætter Dansk Industri fokus på udvalgte områder, der kan skabe grundlag for en mere effektiv og moderne offentlig sektor. Formand for OAO Bodil Otto og medlem af OAO’s forretningsudvalg Benny Andersen er kritiske overfor redegørelsens indhold.

En mindre offentlig sektor
DI ønsker real nulvækst frem mod 2020, da det vil neutralisere 2000’ernes overforbrug og dermed genskabe en bedre balance mellem den offentlige og private sektor. I kølvandet på den offentlige sektors seneste års besparelser, kan det imidlertid være svært at få øje på resterne af dette overforbrug. OAO’s formand Bodil Otto udtaler: ”Vi kæmper allerede hårdt for at få enderne til at nå sammen i den offentlige service, og når vi nu ved, hvordan nulvækst yderligere vil koste op mod 24.000 offentlige job, så er det klart, at man vil stå tilbage med en velfærd, hvor kvaliteten af ydelserne har nået et meget kritisabelt niveau”. 

Et hovedløst eksperiment
I redegørelsen ytrer DI ønske om at styrke det offentlige-private samarbejde ved at øge konkurrenceudsættelsen og udliciteringen af offentlige opgaver. Det vil ifølge DI skabe bedre, billigere og mere innovative løsninger – en påstand der ifølge Benny Andersen er yderst usikker og på ingen måde veldokumenteret. ”Jeg har som udgangspunkt ikke noget problem med konkurrenceudsættelse eller udlicitering, men jeg vil have dokumentation for, at det virker. Og det har vi ikke i dag. Det vi har, er en række eksempler på, at udlicitering skaber unødig kontrol og dårligere vilkår for medarbejderne. Og så længe det er konsekvensen, siger jeg ”nej tak””.

De seneste år har udliciteringen og konkurrenceudsættelsen hovedsageligt fundet sted indenfor det ikke-borgernære område. Det betyder, ifølge DI-redegørelsen, at de største besparelser kan hentes ved at øge udliciteringen og konkurrencen på de borgernære områder som eksempelvis socialområdet. Den tanke bryder Benny Andersen sig ikke om. ”Jeg mener, at øget udlicitering på socialområdet vil være et hovedløst eksperiment. Vi ved ikke med sikkerhed, hvad konsekvenserne vil være, og jeg er ikke parat til at gamble med danskernes velfærd. Det her drejer sig om rigtige menneskers ve og vel”.

Ledelse gør en forskel
Afsluttende peger DI’s redegørelse på ledelse, som en afgørende forklaring på de effektivitetsforskelle, der tegner sig på tværs af den offentlige sektors institutioner. Ifølge Bodil Otto adskiller redegørelsens anbefalinger sig ikke mærkbart fra den linje, man allerede arbejder for i OAO gennem Tillidsreformen. ”OAO bakker op, når DI peger på, at man skal reducere antallet af regler og dokumentationskrav. Det er vigtigt, at man bruger de rigtige medarbejdere til de rigtige opgaver, sådan at alle faggrupper ikke dynges til med administrative opgaver, der virker demotiverende og tager tid fra kerneopgaverne. Denne indsats ligger dog allerede i naturlig forlængelse af arbejdet med tillidsreformen.  Det er således her potentialerne skal findes, og ikke gennem ændringer i de offentlige overenskomster, som DI også foreslår”.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk