Ny kompetencefond er snart klar til at modtage ansøgninger 

Udgivet: ;13-05-2019
Der blev ved OK18 aftalt, at der fortsat skal investeres i efteruddannelse af statsligt ansatte, derfor blev Den Statslige Kompetencefond etableret med baggrund i tidligere aftalte ordninger. Der er siden forhandlingerne blevet arbejdet på bl.a. et IT-system, der skal gøre ansøgningsprocessen bedst mulig. Fonden forventes klar til at modtage ansøgninger fra september 2019.

”Siden forhandlingerne har vi arbejdet hårdt på at få Den Statslige Kompetencefond klar. Vi blev under OK18 forhandlingerne enige med Moderniseringsstyrelsen om, at det fortsat er vigtigt at understøtte arbejdspladsernes investeringer i efteruddannelse af ledere og ansatte i staten, både for den enkelte medarbejders skyld, men også for arbejdspladsen. Derfor er jeg glad for, at vores hårde arbejde har båret frugt, og at vi nærmer os målet.” siger Rita Bundgaard, formand for HK Stat.

Den Statslige Kompetencefond kan søges af ledere og ansatte i staten til individuel kompetenceudvikling. Fondens 172 mio. kr. skal gå til udgifter forbundet med uddannelses- og kursusgebyr, materialer, transport og ophold.

Fonden blev etableret ved OK18 i et partssamarbejde mellem de faglige organisationer (CFU og AC) og Moderniseringsstyrelsen. Læs mere om Den Statslige Kompetencefond i boksen til højre.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk