Ny publikation sætter fokus på ledelse af digitalisering på arbejdspladsen 

Udgivet: ;24-05-2019

Væksthus for Ledelse udgiver ny publikation, der har til formål at inspirere ledere til, hvordan man kan tænke digitalisering ind i en bedre opgaveløsning på arbejdspladsen. Der tages afsæt i fem forskellige arbejdspladser, der har gode erfaringer med digital innovation.


Publikationen ”Ledelse af digital innovation – erfaringer fra fem frontløbere” stiller skarpt på digital innovation, og hvordan man som leder er med til at skabe en kultur og et mind-set på arbejdspladsen, hvor der er plads til at tænke det digitale aspekt med i løsning af kerneopgaven.

”Digitalisering har stort potentiale for at lette og forbedre opgaveløsningen på mange arbejdspladser og mange af de gode ideer til, hvordan dette kan ske i praksis, kommer faktisk fra medarbejderne. I en travl hverdag, er det derfor vigtigt, at lederne kan inspirere medarbejderne og være kulturbærere på området, så dette potentiale udnyttes. Med denne publikation håber vi, at inspirere ledere i kommuner og regioner til i endnu højere grad at sætte digitalisering og innovation på dagsordenen sammen med medarbejderne.” siger Bodil Otto, formand for OAO og HK Kommunal samt næstformand i Væksthus for Ledelse

Der tages udgangspunkt i fem forskellige arbejdspladser inden for forskellige velfærdsområder, som alle har oplevet succes med at tænke digitalisering ind i opgaveløsningen. Disse konkrete eksempler skal være en inspiration til, hvordan den digitale innovation kan foregå i praksis, og hvordan en digital omstilling kan være en stor hjælp i hverdagen, fremfor at blive set som endnu en tidskrævende opgave.

Bestil eller download publikationen i her.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk