Ny regering vil skabe en offentlig sektor i krybesporet 

Udgivet: ;29-11-2016
Det overordnede budskab er klart. Færre skal betale topskat og der bliver færre penge til velfærd. Der bliver reelt tale om en minusvækst med et offentligt forbrug på 0,3 procent årligt sammenholdt med en demografisk udvikling på 0,6 procent. Den eneste måde regnestykket kan hænge sammen på er, hvis de offentligt ansatte igen løber hurtigere.

Regeringen spiller hasard med de offentlige velfærdsydelser. Får regeringen magt, som den har agt, vil det betyde en væsentlig ringere service til borgerne. Det hænger simpelthen ikke sammen, at besparelserne i det offentlige skal finansiere skattelettelser”, siger formand for OAO, Bodil Otto. 

OAO kan tilslutte sig regeringens ambition om en offentlig sektor, hvor de ansattes faglighed skal udgøre krumtappen i opgaveløsningen. Det kræver færre regler, mindre processtyring og en reel ændring af styringen af den offentlige sektor. 

Bodil Otto tilføjer: ”Det er vores erfaring, at der er rigtig mange gode ledere i den offentlige sektor, men rammevilkårene for at udøve ledelse kan forbedres.

Næstformand for OAO, Flemming Vinther fortsætter: ”Mange har talt om en ny og bedre styring af den offentlige sektor, jeg mangler endnu at se, hvorledes regeringen vil rulle sine ambitioner ud. Jeg vil tillade mig at være skeptisk – det virker mere som en spareøvelse end en reel intention om at udvikle den offentlige sektor”. 

Regeringens målsætning om at genindføre faste måltal for udliciteringer er direkte skadelige for en velfungerende offentlig sektor, og kan kun være ideologisk betinget. Forskningen viser netop, at konkurrenceudsættelse ikke øger kvaliteten i servicen. 

Ligeledes er det svært at se et driftsmæssigt rationale bag målet om en ny runde udflytninger af statslige arbejdspladser. 

Selv om man er flink til at bruge ord som styrket velfærd, alle skal med og flere arbejdspladser, er det som offentligt ansat svært at læse andet end øget udlicitering og privatisering i regeringens plan”, slutter Flemming Vinther.  

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk