Nyt fra Samarbejdssekretariatet  

Udgivet: ;03-01-2013
Samarbejdssekretariatet har fået ny hjemmeside. Her kan du bl.a. finde inspirerende materiale om SU arbejdet og se de kommende SU aktiviteter.

På det statslige område har CFU og Finansministeriet siden 2005 haft et fælles Samarbejdssekretariat. Samarbejdssekretariatets opgaver er at fremme og støtte samarbejdsudvalgenes arbejde ved hjælp af SU kurser, rådgivning og vejledning, mægling og konsulentbistand til både ledelse og medarbejderrepræsentanter. Sekretariatets rådgivning og vejledning af samarbejdsudvalgene er partsneutral. 

På den nye hjemmeside kan du få inspiration til SU arbejdet, finde relevante vejledninger og pjecer, bestille og tilmelde dig SU kursus. Hvis der er noget du ikke finder på hjemmesiden er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet eller sende en mail. 

Du finder den nye hjemmeside og tilmelding til nyhedsbrevet boksen til højre. 

Du kan også læse mere om OAO's SU arbejde. 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk