Nyt Ph.d.-projekt skal undersøge tillid 

Udgivet: ;04-04-2013
Et nyopstartet Ph.d.-projekt, som OAO er med til at støtte, skal undersøge, hvordan man kan fremme tillid gennem ledelse og styring i den offentlige sektor.

Hvordan fremmer man tillid i den offentlige sektor? Det spørgsmål skal Ph.d.-studerende Tina Øllgaard komme til bunds i over de næste år. I december gik hun nemlig i gang med et Ph.d.-projekt, som skal afdække hvordan man fremmer tillid gennem den måde, man leder og styrer på i den offentlige sektor.

”Der er rigtig mange, der har ambitioner om det her med tillid. Det fylder rigtig meget. Regeringen har, med deres ønske om en tillidsreform, vist den overordnede retning, og OAO bidrager med deres udspil til at sætte tillid på dagsordenen. Så ambitionerne er der, men der er en vis famlen i forhold til, hvad der konkret skal gøres,” fortæller Tina Øllgaard, der i forvejen har en kandidat i psykologi og kommunikation.

Hun forklarer, at Ph.d.-projektet skal konkretisere, hvad tillidsbaseret ledelse og styring er.

”Vi vil prøve på at give nogle svar på, hvilke barrierer og drivkræfter der er. Er der nogle snubletråde, vi skal være opmærksomme på, når nu vi begynder at implementere tillidsbaseret ledelses og styring, eller er der nogle drivkræfter vi kan bruge aktivt,” siger hun.

Effekt af øget tillid

Ph.d.-projektet bliver samfinansieret af Roskilde Universitet, Københavns Kommune, DLF og OAO, som også bidrager med sparring, dataindsamling og diskussion af resultater.

”Det bliver interessant at se, hvilken effekt øget tillid kan give i forhold til at øge produktivitet, kvalitet og medarbejdertrivsel. Med andre ord, hvordan tillid kan måles på bundlinjen,” siger konsulent fra OAO Christina Borries.

Københavns kommune bliver brugt som case i projektet, hvor Tina Øllgaard til at starte med vil indsamle 15-20 cases, som alle er gået i gang med forskellige tillidsinitiativer, som har med ledelse og styring at gør. Af de cases bliver der så valgt tre ud, som hun skal gå mere i dybden med.

Skal måle forandringer

”Vi vil forsøge at finde nogle arbejdspladser, som eksperimenterer aktivt med at skabe mere tillid gennem ændret ledelse eller styring,” fortæller Tina Øllgaard.

De skal være i de første faser af implementeringen, så Ph.d.-projektet kan måle forandringerne før og efter. Og det er vigtigt, at der kommer et godt spænd i medarbejdertyperne.

Lige nu er Tina Øllgaard ved at færdiggøre den indledende plan, men hun sidder allerede på Københavns Rådhus, hvor hun har base til at starte med. Først om tre års tid ligger det færdige Ph.d.-projekt klar, men der vil være delresultater undervejs, som OAO og de andre partnere vil bruge til at understøtte og sætte nye initiativer i gang.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk