Nyt tillidsreformforløb i Kriminalforsorgen 

Udgivet: ;17-03-2015
Startskuddet er nu gået på et tillidsreformforløb sat i gang i et samarbejde mellem OAO, Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet. 

28 fængselsbetjente, værkmestre og ledere fra Statsfængslet i Nyborg og Statsfængslet i Kragskovhede skal over de næste tre måneder arbejde med at omsætte tillidsreformens principper på deres arbejdspladser. Deltagerne skal gennem tillid, samarbejde og inddragelse arbejde med aktuelle problemstillinger og skabe forandringer til gavn for kerneopgaven.

Tiden er til tillid i Kriminalforsorgen. Det slog direktøren for Direktoratet for Kriminalforsorgen Johan Reimann fast ved introduktionen til forløbet.

”De forandringer og udfordringer, som Kriminalforsorgen står over for, kan vi kun håndtere, hvis ledere og medarbejdere hjælpes ad. Samarbejdet skal bygge på gensidig tillid og åbenhed, og vi skal være skarpe på det fælles mål. Skulder ved skulder skal vi bevare og forsvare vores arbejde. Der skal ikke være en A- og en B-side, der sidder hver for sig og holder på hvert sit.”

Formand for fængselsforbundet Kim Østerbye supplerede og kaldte projektet med at skabe mere tillid i Kriminalforsorgen for afgørende.

”Den offentlige sektor vil forandre sig hurtigere de næste 10 år, end vi har set de seneste 50. Derfor skal vi blive endnu skarpere på, hvordan vi sammen kan udvikle vores arbejdspladser.”

Uddannelsen skal klæde ledere og medarbejdere på til at samarbejde om at finde løsninger. Det er vigtigt, lyder det fra direktør Johan Reimann: ”Begge sider skal byde ind med forslag og lytte til hinanden, så vi finder de bedste løsninger på kravet om at give samme service for færre penge.”

Formand Kim Østerbye er enig: ”Der er god mening i, at vi sætter os på samme side af bordet i stedet for på hver sin side af bordet og råber af hinanden. Det kræver, at vi forstår, hvad samarbejdet er, når det baserer sig på tillid. Ledelsen skal inddrage og være lydhøre og ikke bare præsentere tillidsrepræsentanterne for færdige forslag. Så kan de ikke forvente medansvar. Vi skal så til gengæld komme med konstruktive forslag og have for øje, at vi ikke får alt i gennem."

Forløbet skal inspirere andre end de to deltagende fængsler. Direktør Johan Reimann håber på gode resultater, der kan spredes i Kriminalforsorgen:

”De resultater, vi opnår her, håber vi, at vi kan rulle ud til andre institutioner i Kriminalforsorgen. Og vise hvordan vi kan gøre, hvis vi vil have tillidsfuldt samarbejde i Kriminalforsorgen”.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk