OAO om sammenhængsreformen: Involvér medarbejderne 

Udgivet: ;07-04-2017
Regeringen igangsætter nu – med Sofie Løhde i spidsen - et arbejde med at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor.

Sammenhængsreformen består af fire spor:

  • Medarbejderne skal have mere tid til kerneopgave og ikke bruge tid på unødvendige krav og registreringer
  • Der skal skabes bedre velfærd på tværs af sektorer
  • Der skal være en mere tidssvarende offentlig sektor, der bruger nye teknologier og digitale velfærdsløsninger til at skabe bedre velfærd
  • Bedre ledelse skal skabe bedre velfærd

Regeringen ønsker et bredt samarbejde om fornyelsen af den offentlige sektor, hvilket er helt afgørende, hvis det skal lykkes at komme væk fra den detailstyring og unødige kontrol, der har karakteriseret den offentlige sektor gennem flere årtier. Det er en kompleks opgave fyldt med dilemmaer og benspænd. Den kræver nytænkning og at vi lærer af tidligere regeringers forsøg. Alle gode kræfter på tværs af interesser og perspektiver – også de faglige organisationer og medarbejderne - skal involveres, hvis ressourcerne skal udnyttes bedre til fordel for velfærden.

OAO har fokus på:

Medarbejderne skal involveres
Medarbejderne er drevet af at gøre en forskel for borgere og samfundet. De ved, hvor skoen trykker og skal derfor involveres, når der skal ”ryddes op” i regler og dokumentation og der skal udvikles nye velfærdsløsninger. Alt for mange initiativer bliver taget alt for langt væk fra medarbejderne og deres praksis og kommer derfor til at spænde ben for kerneopgaven.

Dialog på tværs af styringsniveauer
En af grundene til, at det er så svært at rydde op i regler og dokumentation, er, at der skal tages højde for mange dilemmaer og bundlinjer. Mange regler er f.eks. indført for at skabe retssikkerhed. Derfor skal de, der har ”aktier” i styringen, også medarbejderne, i dialog med hinanden og sammen afveje de forskellige hensyn. 

Politikerne skal ud af maskinrummet
Politikere skal give hinanden håndslag på, at de ikke indfører generelle regler, hver gang der er en mediesag. Det nytter ikke, at de fjerner regler og kontrol med den ene hånd, hvis de indføres nye med den anden hånd. De skal ud af maskinrummet og have tillid til, at medarbejderne bruger deres faglighed og selv kan finde vejen til at nå overordnede mål. Og de skal accepterer, at de ikke altid gør det på den helt samme måde.

Pas på med benchmarking
Regeringen vil benchmarke institutionerne, så vi kan lære af og gøre som de gode ledere, men målingerne afspejler andet end ledelse, som f.eks. forskelle i sammensætning af elever, klienter og patienter. Da det kan være svært at måle det væsentlige, risikerer man også at flytte fokus fra det væsentlige til det målbare. Forskning har vist, at mål- og resultatstyring risikerer at fjerne fokus fra de svageste borgere. Samtidig kan det føre til mere bureaukrati. Man skal derfor være varsom med at benchmarke og hvordan målingerne bruges. 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk