OAO-Stat udtager krav 

Udgivet: ;02-11-2012
Læs pressemeddelelsen, der blev udsendt i forbindelse med OAO-Stat's udtagelse af krav

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

Det danske arbejdsmarked er under stadig forandring. Det gælder også de statslige arbejdsplader.

Udlicitering, konkurrenceudsættelse og omstilling er dagligdags udfordringer for de ansatte i staten. 

OK13 skal levere resultater, der skaber tryghed i dagligdagen for den enkelte gennem kompetenceudvikling og inddragelse:

  • Den enkelte ansatte skal gennem sit arbejdsliv kompetenceudvikles, så værdien på arbejdsmarkedet bevares.

  • Den enkelte ansatte skal i opsigelsesperioden sikres et forløb med henblik på atter at komme i beskæftigelse.

  • Der skal skabes tryghed for den enkelte og arbejdspladsen som helhed i forbindelse med større omstillinger mv.

OAO-Stat vil bidrage aktivt til en statslig sektor med fortsat høj produktivitet, service og trivsel til glæde for borgerne og de ansatte i staten.

OAO-Stat forstår, at vi aktuelt er i en økonomisk vanskelig situation. Derfor lægger OAO-Stat vægt på krav, der sætter fokus på medarbejdernes muligheder på arbejdsmarkedet:

  • generelle lønstigninger.

  • aftaler vedrørende tryghed og kompetence.

  • aftaler vedrørende tillidsskabende foranstaltninger.

  • aftaler vedr. socialt kapitel/job på særlige vilkår.

I boksen til højre finder du Flemming Vinthers tale til repræsentantsskabet, OAO-Stat's krav samt udtalelse fra repræsentantsskabet.

For yderligere kommentarer kontakt Flemming Vinther, formand for OAO-Stat, mobil 20 41 93 61 eller 33 93 65 22. 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk