OAO-Stats repræsentantskab anbefaler et JA til OK21 

Udgivet: ;16-03-2021

Et stort flertal i OAO-Stats repræsentantskab har i dag besluttet at anbefale medlemmerne at stemme ja til OK21-resultatet ved urafstemningen. Resultatet af urafstemningen foreligger den 21. april 2021.


Formand for OAO-Stat Rita Bundgaard udtaler: "Jeg er glad for repræsentantskabets klare anbefaling af et ja til OK21-resultatet.

Forhandlingerne og resultatet er naturligvis præget af den aktuelle COVID-19 situation. For OAO-S og CFU var det afgørende, at vi i den aktuelle situation kunne opnå et forlig, som både sikrer reallønnen, men også sikrer en fortsat parallel lønudvikling med den private sektor. Med generelle lønstigninger til alle på i alt 4,42 pct. og forventede prisstigninger på 4,4 pct. er kravet indfriet, og købekraften således sikret perioden igennem. Hertil kommer forventede udmøntninger fra reguleringsordningen, så der sikres en fortsat parallel lønudvikling med den private sektor”.

Et andet vigtigt element i forliget er en styrket indsats på seniorområdet. Med seniorbonus vil ansatte, der er fyldt 62 år, have ret til enten 2 årlige fridage, ekstra løn eller et ekstra pensionsbidrag.

Hertil kommer, at den lave pensionssats, ”minipensionen”, som en række statsansatte grupper på OAO-området er omfattet af, får væsentlig kortere karensbestemmelser, nemlig fra 4 år til 2 år, og at alderskravet på 25 år for at få det fulde pensionsbidrag bortfalder.

”Med disse to aftaler lykkedes det os at få taget hul på nogle væsentlige forbedringer – både for de medarbejdere der kommer ind på arbejdsmarkedet, og som omfattes af pensionskarens og for seniorer, som herved får adgang til valgmodel mellem frihed, løn og pension. Også videreførelsen og styrkelse af den fælles kompetenceindsats og styrkelsen af samarbejdsområdet er jeg rigtigt godt tilfreds med, slutter Rita Bundgaard”.

For yderligere kommentarer kontakt Rita Bundgaard, formand for CFU og OAO-Stat, mobil nr. 61 20 64 65.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk