OAO-Stats repræsentantskab siger JA til OK18 

Udgivet: ;17-05-2018
OAO-Stats repræsentantskab har i dag enstemmigt besluttet at anbefale medlemmerne at stemme ja til OK18-resultatet. Resultatet af urafstemningen foreligger den 4. juni 2018.

Formand for OAO-Stat Flemming Vinther udtaler: "Jeg er glad for, at repræsentantskabet har sagt ja til OK18-resultatet, så vi nu samlet kan anbefale medlemmerne at stemme ja.

Med resultatet får vi forbedret reallønnen over de kommende tre år, da alle får en lønstigning på knap 6,1 procent. Og så er der for første gang i 10 år afsat midler til forbedringer for de enkelte overenskomstgrupper.”

Ud over dette forventes en lokal lønudvikling på 1,5 procent, den såkaldte reststigning, som blandt andet er udtryk for den lønudvikling, som sker igennem den lokale løndannelse. Resultatet vil samlet set betyde en forbedringer på 8,1 pct. i staten i OK18-perioden, og hermed ligge helt på linje med forventningerne til udviklingen i den private sektor.

Flemming Vinther fortsætter: ”Et af vores hovedkrav var, at lærlinge, elever og praktikanter skulle opleve et markant lønløft, såle­des at deres lønninger kom på niveau med de privatansatte. Det lykkedes vi med.

Forliget betyder også, at den betalte spisepause er sikret som en overenskomstmæssig ret. Det står nu sort på hvidt, at arbejdsgiverne ikke kan afskaffe pausen ensidigt - eller uden lønkompensation. Skulle arbejdsgiverne en dag i fremtiden ønske at afskaffe den betalte spisepause, så skal det aftales med løn­modtagerne.”

Forliget betyder også, at privatlønsværnet og suspendering af regule­ringsordningen er afskaffet. Og hensigtserklæringen fra OK15 om udligning af den fiktive lønforskel mellem det private og statslige arbejdsmarked - også kal­det ”løngabet” – er faldet bort.

Flemming Vinther siger: ”Det betyder, at vi er nu gået tilbage til den ”gamle” regulerings-ordning, som indebærer, at staten ikke sakker bagud i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked, hvilket har været afgørende for OAO-Stats medlemsgrupper.

Endelig vil jeg nævne, at vi er blevet enige med arbejdsgiverne om, at den fælles kompetenceindsats bliver omlagt i perioden, så midlerne til kompetenceudvikling af statens ansatte bliver samlet i en ny fond, der har fokus på individuel kompetenceudvikling.”

For yderligere kommentarer kontakt Flemming Vinther, formand for CFU og OAO-Stat, mobil nr. 20 41 93 61.

Foto: Philip Davali

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk