OAO taber sag om DSB’s indmeldelse i Dansk Industri 

Udgivet: ;01-10-2018
D. 28. september afgjorde Arbejdsretten, at DSB juridisk kan melde sig ind i DI og opsige det statslige aftalegrundlag.


Læs mere om sagsforløbet her:


OAO har anlagt sag ved Arbejdsretten mod DSB Sov angående DSB’s indmeldelse i DI:

DSB besluttede i december 2017 at indmelde sig i Dansk Industri (DI) med virkning fra årsskiftet, og således at alle overenskomster etc. ophørte med udgangen af marts 2018.

DI fremsendte opsigelsesbreve, hvori det fremgik, at DI på vegne af DSB over for OAO opsagde DSB Fællesoverenskomsten og Finansministeriets fællesoverenskomst med virkning fra ultimo marts 2018.

Grunden til, at DI opsagde sidstnævnte fællesoverenskomst, er, at der er en række ”små” organisationer, der har medlemmer ansat i DSB på baggrund af denne.

Da det ikke tydeligt fremgik af opsigelsesbrevene, hvad DI havde påtænkt skulle ske med tjenestemændene, rettede OAO henvendelse til DSB herom.

Efter nogle mails viste det sig, at tjenestemændene skal forblive ansat i DSB.

På den baggrund rettede OAO atter henvendelse til DSB for at få opklaret, hvor der er hjemmel til, at DSB kan indmelde sig i DI, og derved tydeligt  være et privat selskab – samtidig med, at selskabet bevarer ansættelsesforholdene for tjenestemændene, hvilket i henhold til tjenestemandsloven jo kræver, at det er en statslig virksomhed.

DI fremsendte et høringssvar uden indhold.

På den baggrund begærede OAO over for Moderniseringsstyrelsen afholdelse af fællesmøde med en påstand om, at der ikke i DSB loven er hjemmel til, at DSB kan indmelde sig in en privat arbejdsgiverorganisation.

Der kunne ikke opnås enighed, og OAO anlagde sag ved Arbejdsretten.

Hovedforhandlingen foregik med udvidet formandskab: 9 dommere.

Arbejdsretten har d. 28. september afsagt dom i sagen:

Arbejdsretten finder, at finansministerens bemyndigelse til DSB Sov var gyldig.

Arbejdsretten finder ligeledes, at DI-overenskomsterne må anses for nye aftaler med samme dækningsområde og indgået mellem samme parter (læs: forbund) som de hidtidige overenskomster.

Derfor kan de statslige overenskomster opsiges til udløb med frigørende virkning.

Det betyder, at DSB, som statsligt selskab (må det jo være, da der jo er tjenestemænd ansat selskabet) også kan være medlem af en privat arbejdsgiverorganisation med private overenskomster.


Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk