Økonomiaftalen: Strenge sanktioner fastholdes 

Udgivet: ;04-06-2014

Den 3. juni 2014 indgik regeringen aftale KL om kommunernes  økonomi. OAO beskriver her hovedelementerne i aftalen


Der sker en forøgelse af den kommunale driftsramme med 1,7 milliarder kroner i forhold til 2014, sådan at den kommunale driftsramme  i 2015 vil  være på 234,6 milliarder kroner.  600 millioner kroner skal bruges på implementeringen af folkeskolereformen, og der er afsat 350 millioner kroner til at forbedre det kommunale sundhedsvæsen.

Den kommunale anlægsramme reduceres med ca. 750 millioner kroner i forhold til 2014. Det betyder, at kommunerne i 2015 kan bruge 17,5 milliarder kroner på anlæg.  2 af de 17,5 milliarder kroner kommer fra kvalitetsfonden, og de midler skal anvendes til at løfte de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet.

I 2014 er der lavet en kortlægning af kommunernes ressourceforbrug på beskæftigelsesområdet. Kortlægningen viser, at der er et omprioriteringspotentiale på 550 millioner kroner i de kommunale jobcentre. I forlængelse heraf er KL og regeringen blevet enige om at øge det lokalpolitiske fokus på beskæftigelsesindsatsen og styrke prioriteringen af ressourcerne inden for beskæftigelsesområdet.

I Finansloven for 2014 blev der afsat en såkaldt ældremilliard. Regeringen og KL er blevet enige om, at denne ene milliard kroner skal bruges på et permanent løft af ældreplejen.

Hvis ikke kommunerne overholder aftalen reduceres bloktilskuddet med 3 milliarder kroner. Dermed fastholdes regeringens sanktionsmuligheder overfor kommunerne ved et merforbrug.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk