OK-21: Forlig på det kommunale område 

Udgivet: ;15-02-2021

Forhandlingsfællesskabet har sammen med KL indgået et 3-årigt forlig


Der er i perioden aftalt generelle lønstigninger på 5,02 pct. De aftalte lønstigninger sikrer hermed en forbedring af reallønnen for de kommunalt ansatte. Hertil kommer forventede reguleringer fra reguleringsordningen, så der sikres en fortsat parallel lønudvikling med det private område.

Overenskomstforliget indeholder herudover en større pulje til organisationsforhandlingerne, samt en række elementer som et lavt- og ligelønsprojekt, forbedringer på seniorområdet og arbejdsmiljøområdet, samt en forbedring af pensionskarens i en række overenskomster.

Hele forliget, en beskrivelse af hovedelementer samt plancher om forliget kan læses på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk