OK-21: Forlig på det regionale område 

Udgivet: ;20-02-2021

Forhandlingsfællesskabet har sammen med RLTN indgået et 3-årigt forlig


Der er i perioden aftalt generelle lønstigninger der forbedrer reallønnen for de regionalt ansatte. Det er endvidere aftalt, at reguleringsordningen videreføres i perioden, så der sikres en fortsat parallel lønudvikling med det private område.

Overenskomstforliget indeholder herudover en pulje til organisationsforhandlingerne, etableringen af en Tryghedspulje som det kendes fra det kommunale område, forbedringer på seniorområdet og arbejdsmiljøområdet, samt en forbedring af pensionskarens i en række overenskomster.

Hele forliget, en beskrivelse af hovedelementer samt plancher om forliget kan læses på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk