OK13: Tillid og samarbejde skaber resultater 

Udgivet: ;08-02-2013
Her kan du læse pressemeddelelsen for OK13 resultatet.

Med den nye overenskomst står det statslige område over for et værdiskifte. Parterne er gået sammen om at øge fokus på tillid og samarbejde. Formålet er at fremme kvaliteten på arbejdspladserne med henblik på at skabe bedre resultater i opgaveløsningen.

Jo mere den enkelte medarbejder bliver mødt med tillid og får mulighed for at udfolde sin faglighed, jo højere bliver kvaliteten i arbejdet, og jo større bliver arbejdsglæden, siger Flemming Vinther, der er formand i OAO-Stat og CFU.

Bedre trivsel og fokus på samarbejde er vigtig i en tid, hvor den økonomiske situation sætter sit præg på arbejdspladsens råderum. Baggrundstæppet for forhandlingerne har været den fortsatte økonomiske krise og løntilbageholdenhed på det private område. Det har skabt vanskelige betingelser for et godt økonomisk resultat i staten.

Set i lyset af den økonomiske krise er resultatet efter min opfattelse det bedst mulige. Det er vigtigt at huske, at vi gik ind i forhandlingerne med en gæld til arbejdsgiveren. Resultatet betyder, at vi 2013 får betalt vores gæld, og at vi i 2014 får 1,1 pct. mere i lønningsposen. Derudover er der plads til lokal lønforhandling, siger Flemming Vinther.

Det har været et centralt krav fra OAO, at den økonomiske ramme skulle anvendes til generelle lønstigninger, så de kommer alle medlemmer til gode. Med den nye overenskomst er det lykkedes.

Under forhandlingerne fremsatte Finansministeriet krav om ændringer i de ansattes arbejdstidsregler. Det anså OAO som væsentlige forringelser af de ansattes vilkår. Derudover ønskede Finansministeriet at afskaffe reguleringsordningen. Ingen af de krav har OAO kunnet gå med til. Kravet om ændring af arbejdstidsreglerne er frafaldet, og reguleringsordningen er blevet bibeholdt i det nye forlig.

Reguleringsordningen sikrer, at den offentlige sektor ikke sakker bagud i forhold til den private sektor.

Hvis man afskaffer den automatiske lønregulering, er der stor risiko for, at det offentlige udvikler sig til et arbejdsmarked med et markant lønefterslæb i forhold til det private. Det har derfor været et afgørende krav for OAO at bevare reguleringsordningen. Alt i alt er resultatet det bedst opnålige, som jeg vil anbefale medlemmerne at stemme ja til, siger Flemming Vinther.

Læs mere om de øvrige resultater fra OK13 her

For yderligere kommentarer kontakt Flemming Vinther, formand for OAO-Stat og CFU, mobil 20 41 93 61.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk