OK21 – CFU forlig på statens område. 

Udgivet: ;08-02-2021

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har netop sammen med Skatteministeriet (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) aftalt et 3-årigt forlig.


De statsansatte er med forliget sikret reallønnen via de aftalte lønstigninger, hertil kommer forventede reguleringer fra reguleringsordningen, som sikrer en fortsat parallel lønudvikling med det private område.

Overenskomstforliget indeholder herudover en række forbedringer. Det gælder fx. introducering af en seniorbonusordning og en afkortning af minipensionen.

Hele CFU-forliget kan læses på – https://cfu-net.dk

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk