OK21 informationspjece 

Udgivet: ;16-03-2021

I denne pjece kan du læse om overenskomstresultatet på statens område. 


Nu skal resultatet til urafstemning hos dig og dine kolleger, og når det er endeligt godkendt, kan det træde i kraft.

Forliget er indgået mellem de faglige organisationer i staten (CFU) og skatteministeren. Forhandlingerne var naturligvis præget af den aktuelle covid-19 situation. Den økonomiske usikkerhed var derfor betydelig større end ved tidligere overenskomstfornyelser.

For OAO og CFU var det afgørende, at vi i den aktuelle situation kunne opnå et forlig, som både sikrer reallønnen, men også sikrer en fortsat parallel lønudvikling med den private sektor. Hovedkravet, som de faglige organisationer gik til forhandlingen med, var derfor som minimum at sikre reallønnen for de næste 3 år.  

Læs informationspjecen om OK21 her

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk