Parterne sætter handling bag ordene i Tillidsreformen 

Udgivet: ;25-10-2013
I dag tog parterne bag mini-trepartsaftalen fra juni det næste skridt til at omsætte aftalen til en egentlig tillidsreform. Nu skal der sættes handling bag ordene, og parterne er enige om, at målet om at gennemføre en tillidsreform først er nået, når de syv principper gennemsyrer den offentlige sektor. På mødet besluttede parterne at etablere Center for Offentlig Innovation og at igangsætte to styringslaboratorier.

Sektorformand for HK/Kommunal Bodil Otto udtaler:

”Det er en klar målsætning, at de 7 principper skal omsættes til praksis. De skal forstås, virke og bruges på den enkelte arbejdsplads. Det er et langt sejt træk, men jeg har en forventning om, at det nye Center for Offentlig Innovation samt styringslaboratorierne bliver væsentlige drivkræfter i arbejdet.”

Centrets primære opgave bliver at sprede eksempler på, hvordan arbejdspladserne kan arbejde mere tillidsbaseret og innovativt. For at sikre at eksemplerne spredes som ringe i vandet skal centret indsamle og formidle gode eksempler. Centret skal også rådgive de arbejdspladser, der har svært ved at komme i gang. Centret åbner den 1. januar 2014, og parterne går nu i gang med at ansætte den centerleder og de medarbejdere, der skal drive det.

Formand for OAO Flemming Vinther udtaler: ”Med centret får vi sat turbo på arbejdet med Tillidsreformen. Jeg er særlig glad for, at centret også har til opgave at hjælpe de offentlige arbejdspladser, der har svært ved at få sat innovation og tillid på dagsordenen. Når vi får medarbejdernes ressourcer og faglighed i spil, får vi mere kvalitet og endnu bedre service til gavn for borgerne. Og vi får bedre trivsel for medarbejderne.

Parterne vil også gennemføre 5-6 styringslaboratorier over de næste 3 år. Den 1. januar 2014 sætter parterne de første to laboratorier i gang. Det ene gennemføres i Københavns Kommunes Socialforvaltning og eksperimenterer med styring mellem forvaltning og institutioner. Det andet skal udvikle nye styringsmodeller, der forbedrer behandlingen af syge borgere ved at styrke det faglige samarbejde mellem Nordsjællands Hospital og de otte kommuner, der er tilknyttet hospitalet.

Parterne vil bruge laboratorierne til at høste konkrete og brugbare erfaringer med nye styreformer baseret på tillid. Styringsformerne udvikles altså ikke ved ”skrivebordet” men i dialog med dem, der skal udføre opgaverne, og de borgere, de løses for.

Parterne mødes hvert halve år for at sikre fremdriften i initiativerne og drøfte de udfordringer de møder i arbejdet med at forny den offentlige sektor.

Læs om organisering af arbejdet med principper og følgeinitiativer, Center for Offentlig Innovation og Styringslaboratorier her.

Læs stillingsopslag vedr. centerleder og medarbejdere til Center for Offentlig Innovation her.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk