Pensionsforhold for statsansatte på Færøerne 

Udgivet: ;31-10-2014
Der er indgået en aftale om indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne mellem Moderniseringsstyrelsen og CFU samt indgået en aftale om pensionsoverenskomst mellem det færøske pensionsforsikringsselskab LIV og CFU.

Baggrunden for indgåelsen af aftalerne er, at Færøernes Landsstyre har vedtaget en pensionslov, der bl.a. fastsætter, at alle arbejdsgiveres indbetaling af pensionsbidrag for ansatte kun kan ske til en godkendt pensionsudbyder, som har hjemsted på Færøerne. Der gælder imidlertid en overgangsordning, hvorefter personer i statens tjeneste, der er ansat før 1. januar 2014 kan forblive i det nuværende pensionsinstitut i Danmark.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk