Pia Gellerup i spidsen for Center for Offentlig Innovation 

Udgivet: ;05-12-2013
OAO hilser tidligere minister Pia Gjellerup velkommen som ny leder for Center for Offentlig Innovation.

”Pia Gellerup har den helt rigtige profil til at drive centret, så det understøtter tillidsprojektet i den offentlige sektor. Hendes kendskab, til hvordan det offentlige maskinrum fungerer, er stort. Hun har viden om de politiske processer, lovgivningen og kender den offentlige forvaltning indefra. Det er væsentlige forudsætninger for at skabe innovation og fornyelse”, siger Flemming Vinther formand for OAO.

Pia Gellerup var i mange år medlem af folketinget og bestred i den periode flere ministerposter. Hun var blandt andet justitsminister i 1993, erhvervsminister fra 1998 til 2000 og finansminister fra 2000 til 2001. Hun har arbejdet som politisk chef i DJØF og har derfor stor erfaring med partssamarbejdet og varetager aktuelt flere bestyrelsesposter som i Vanførefonden, Gefion Gymnasium og i Dong Energy A/S.

”Pia Gellerup har nogle klare visioner og strategier for centrets mål og opgaver. Hun har en skarp analyse af udfordringerne for innovation i den offentlige sektor og et omfattende netværk. Det er et rigtig godt grundlag for at få centrets arbejde hurtigt ud over rampen”, siger Flemming Vinther.

Centeret får en vigtig opgave med at hjælpe kommuner, regioner og staten til at omsætte de syv principper for modernisering af den offentlige sektor til virkelighed. Centret skal medvirke til, at de offentlige organisationer får mulighed for at lære af hinandens gode initiativer og erfaringer. Det skal indsamle viden om, hvad der virker, fra de arbejdspladser der er i gang, og det skal anspore andre arbejdspladser til at tage fat.

Pia Gellerup skal allerede her i december i gang med at ansætte nogle konsulenter til centret. Parterne inviterer også en række forskere og praktikere til at deltage i et innovationspanel, der skal inspirere og give centret sparring. Det skal sikre, at der skabes synergi mellem forskellige innovative og forskningsmæssige aktiviteter, der er i gang. Målet er at samle mange gode kræfter om at skabe en bedre offentlig sektor.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk