Pressemeddelelse: Husk medarbejderne i udflytningen 

Udgivet: ;01-10-2015
Regeringen har i dag offentliggjort sin plan for udflytning af statslige arbejdspladser. Der er tale om ca. 3900 stillinger, der flyttes ud til 38 byer rundt i 25 forskellige kommuner. 

Beslutningen om at udflytte statslige arbejdspladser er en politisk beslutning. ”En beslutning om at flytte institutioner og medarbejdere, burde være begrundet i institutionens drift og ikke i politisk signalpolitik. For det koster både økonomisk, kompetencemæssigt og menneskeligt at flytte arbejdspladser fra en landsdel til en anden”, udtaler formand for OAO-Stat Flemming Vinther, og fortsætter:

”Udflytning af statslige arbejdspladser må ikke være en spareøvelse. OAO-stat har fra starten argumenteret for, at omkostninger forbundet med en udflytning skal holdes ude af styrelsernes og institutionernes driftsøkonomi.. Derfor er jeg også tilfreds med, at der i finanslovsforslaget er afsat en reserve på 400 millioner kroner til formålet.

Spørgsmålet er imidlertid, om penge er nok. Al erfaring viser, at flytninger medfører et produktivitets- og kompetencetab i en lang periode. Det er derfor ikke realistisk, at institutionen ”dagen efter” en flytning, kan leverer det samme produkt og samme kvalitet som tidligere. Produktivitets- og kompetencetabet kan og bør, mindskes ved at sikre, at der er rum og ressourcer til at få indarbejdet nye processer og procedurer både på de nye lokaliteter og på de gamle.

For at få det bedst mulige ud af en flytning af arbejdspladser, er det helt afgørende, at flytningen sker på en ordentlig måde. Medarbejderne, tillidsrepræsentanterne og samarbejdsudvalgene skal inddrages i hele processen, så tabet af viden og erfaringer kan minimeres.

Flemming Vinther supplerer: ”Jeg er tilfreds med, at ministeren betoner, at processen skal forløbe korrekt og ordentligt. Vi har ikke været inddraget i beslutningen, men vi er klar til at trække i arbejdstøjet for at minimere konsekvenserne for de ansatte i staten, der berøres.  Vi skal sikre os, at de medarbejdere, der vælger at flytte med, får en god overgang til det nye ansættelsessted og ikke oplever forringede vilkår. Samtidig skal vi sikre, at de medarbejdere, der ikke flytter med grundet familie mv., kan komme videre i deres arbejdsliv.”

Udflytningen af de ca. 3900 statslige arbejdspladser skal være effektueret senest med udgangen af 2017. 

Kontakt Flemming Vinther, formand for OAO-stat for yderligere kommentarer på mobil 20 41 93 61

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk