Pressemeddelelse: OAO-Stat siger JA til OK21 

Udgivet: ;21-04-2021

De statsansatte i Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) har stemt JA til det generelle forlig på statens område. 81 pct. har stemt ja til OK21, og stemmeprocenten er 51,7 pct.


Formand for OAO-Stat Rita Bundgaard glæder sig over, at medlemmerne har stemt ja til forliget: ”Jeg er rigtig glad for, at medlemmerne klart har tilkendegivet, at de er tilfredse med det resultat, vi er kommet i hus med. Jeg tror, at det har været vigtigt for medlemmerne, at vi har sikret reallønnen, og at lønudviklingen kommer til at matche den private.”

Over de kommende tre år bliver de generelle lønstigninger, som alle får, forventelig lidt over 5 procent. Reguleringsordningen fortsætter uændret, og dette betyder, at lønudviklingen i staten kommer til at følge lønudviklingen i den private sektor.

Rita Bundgaard fortsætter: ”Vi har måtte forhandle og har opnået et resultat i en vanskelig tid med Corona. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at det er lykkedes at forbedre minipensionen og at få indført en seniorbonus.

Der er desværre også væsentlige emner, vi ikke fik med denne gang blandt andet afsættelse af midler til de enkelte organisationer, så der blev mulighed for at forhandle og indgå aftaler, der helt tæt på afspejler de enkelte personalegruppers særlige behov og problemstillinger.

Desuden afviste arbejdsgiverne også markant vores krav om en større fleksibilitet for den enkelte ansatte i en fritvalgsmodel i lighed med den ordning, der findes på det private område. Dette har bl.a. haft betydning for enkelte organisationers stillingtagen til forhandlingsresultatet i OAO.

Jeg ser frem til, at vi nu kan udmønte OK21, og at vi sammen med arbejdsgiverne får taget hul på de nye fælles aftalte indsatser om bl.a. et partnerskab om attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser, fælles analyse om lokal løndannelse og en opgradering af Samarbejdssekretariatet.

For yderligere kommentarer kontakt Rita Bundgaard, formand for OAO-Stat,
mobil 61 20 64 65.

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk