Pressemeddelelse OK15: løn, lokale løsninger og et bedre psykisk arbejdsmiljø 

Udgivet: ;18-12-2014
CFU og Finansministeriet har i dag udvekslet krav. Højt på CFU’s dagsorden står sikringen af reallønnen:

”Vi vil prioritere, at de ansatte i staten får en lønudvikling, der sikrer reallønnen. Vi har vist mådehold, da krisen var på sit højeste. Nu er det tid til, at vi atter får lønstigninger, der rent faktisk kan ses på lønsedlen”, udtaler formand for CFU Flemming Vinther.

Ud over generelle lønstigninger vil CFU arbejde for:

 

  • at de absolut lavest lønnede medarbejdergrupper i staten får et reelt lønløft
  • at den danske model styrkes lokalt
  • at det psykiske arbejdsmiljø forbedres på de statslige arbejdspladser

Flemming Vinther uddyber:

”De absolut lavest lønnede i staten skal tilgodeses. Det er vores mål, at ingen ansat i staten får en fast grundløn, der er mindre end 19.500 kroner. Jeg er oprigtig glad og stolt over, at vi i CFU-fællesskabet er enige om, at de lavest lønnede medarbejdergrupper skal prioriteres og have ekstra i lønningsposen.”

Og Flemming Vinther fortsætter:

”Det er helt centralt, at vi styrker dialogen mellem tillidsrepræsentanter og ledere på den enkelte arbejdsplads. Vi skal have fokus på lokale løsninger, der er skræddersyet til de udfordringer og behov, som eksisterer ude på de statens arbejdspladser. Derudover skal vi arbejde for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Ud over at gavne det enkelte medlem, så giver det plus på bundlinjen, så det er simpelthen for dyrt og uansvarligt at lade være.”

CFU og Finansministeriet påbegynder forhandlingerne umiddelbart efter nytår og forventer at indlede de afsluttende forhandlinger inden udgangen af februar.

For yderligere kommentarer kontakt Flemming Vinther, formand for CFU og OAO Stat, mobil 20 41 93 61.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk