Pressemeddelelse: OK15: Nytænkning af den danske model – bedre arbejdsliv for den enkelte 

Udgivet: ;06-02-2015
Med resultatet på 4,45% har vi sikret reallønnen over de kommende tre år. Dertil kommer en forudsat reststigning på 2,1% som giver mulighed for at forhandle lokal løn. Det har været afgørende, at staten ikke sakker bagud i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked, udtaler formand for OAO-Stat Flemming Vinther.

Ud over sikringen af reallønnen har alle med minipensionen fået et løft med 0,54 procentpoint. I alt får ca. 10.500 statslige ansatte glæde af forhøjelsen. 

Nytænkning af den danske model og et bedre arbejdsliv for den enkelte
Et væsentligt element i OK-resultatet er, at parterne styrker det lokale samarbejde. Finansministeriet og CFU er enige om, at et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentant er forudsætningen for udviklingen af de statslige arbejdspladser. 

Det er af afgørende betydning, at vi styrker samarbejdet mellem tillidsrepræsentant og leder på den enkelte arbejdsplads, så de kan være med til at gøre statens arbejdspladser endnu bedre, udtaler Flemming Vinther.

Et centralt element i aftalen er derfor en fælles partsrådgivning, der får til opgave at rådgive, vejlede og hjælpe ledelse og tillidsrepræsentanter på arbejdspladsniveau med at finde løsninger på lokale udfordringer. 

Rita Bundgaard næstformand i OAO-Stat fortsætter: Det er en nyskabelse, at vi etablerer en rådgivningsenhed bestående af de centrale parter med det formål at styrke den lokale dialog. Vi har gjort det muligt for den enkelte arbejdsplads at hente råd og vejledning fra de centrale parter. Så når en leder og tillidsrepræsentant eksempelvis ikke kan blive enige om, hvordan tillidsrepræsentanten repræsentere medarbejdere fra Mols til Skagen, så er der hjælp at hente fra de centrale parter. 

Flemming Vinther supplerer: Med aftalen får vi fokus på lokale løsninger, der er skræddersyet arbejdspladsernes udfordringer og behov. Det er en styrkelse af den danske model lokalt, og et naturligt bidrag til at fremme et ligeværdigt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter – til gavn for statens arbejdspladser og i sidste ende skatteyderne. 

Et andet centralt element er øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Med aftalen er der sat en ny standard for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. 

Jeg er tilfreds med, at vi har fået etableret et rejsehold, der kan tage ud på den enkelte arbejdsplads, når der opstår problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Netop det; at Finansministeriet og CFU i fællesskab rådgiver og vejleder de lokale parter om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, tror jeg på. Jeg er af den overbevisning, at det er gennem samarbejde og fælles forståelse, vi får et bedre psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

Øvrige elementer i OK15 resultatet:

1 uge ekstra barsel til fædre med løn

Forhøjelse af ATP-satsen

Overenskomsten er treårig og gælder frem til 31. marts 2018. 

For yderligere kommentarer kontakt Flemming Vinther, formand for CFU og OAO-Stat, mobil nr. 20 41 93 61 eller OAO-Stats næstformand Rita Bundgaard, mobil nr. 61 20 64 65.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk