Pressemeddelelse: Snart bliver statens ledere rollemodeller i psykisk arbejdsmiljø 

Udgivet: ;02-10-2019

Ny, frivillig lederuddannelse skal klæde statslige ledere yderligere på til forebyggelse samt håndtering af psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdspladser. Det første hold starter op ultimo november 2019.


Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt for vores trivsel på jobbet. Det skyldes de mange gevinster, der er, når medarbejderne trives i deres job. For hvis du føler glæde ved at gå på arbejde, har det en positiv betydning for dit helbred, trivsel, produktivitet og sygefravær.

Netop det har flere og flere arbejdspladser fået øjnene op for. Som led i overenskomstforhandlingerne i 2018 (OK18) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) blev det aftalt at udvikle en frivillig uddannelse i psykisk arbejdsmiljø målrettet ledere i staten. Målet er at styrke ledernes viden og give dem konkrete redskaber til at forebygge samt håndtere det psykiske arbejdsmiljø blandt deres medarbejdere. For med trivsel på arbejdspladsen, øges produktiviteten og kvaliteten i arbejdet, og sygefraværet falder.

Lederne skaber rammerne
Ledere i staten spiller en vigtig rolle i at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø i samarbejde med medarbejderne. Derfor er vi glade for, at vi sammen med CFU, nu kan tilbyde en frivillig lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø til de ledere, der ønsker at arbejde særligt med at fastholde og udvikle et godt psykisk arbejdsmiljø” siger vicedirektør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Linda Nordstrøm Nissen.

På den anden side af bordet ser man ligeledes frem til, at den nye lederuddannelse ser dagens lys.

"Vi mener, at det er nødvendigt og helt centralt med lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø, hvis vi skal sikre et godt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Vi er derfor stolte af, nu at kunne tilbyde denne lederuddannelse sammen med de øvrige parter på det statslige område” siger formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard.

Ansvaret for et godt psykisk arbejdsmiljø ligger hos ledelsen. Derfor er det vigtigt, at lederne bliver klædt så godt på som muligt. Og det er derfor, at vi, som faglige organisationer, har valgt at medvirke til en god opstart på en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø,” formand for OAO-S, Flemming Vinther.

Det er vigtigt at tage opgaverne med håndteringen af det psykiske arbejdsmiljø alvorligt. Vi skal klæde vores ledere på til at turde tage ansvar, og vi skal give dem redskaberne til at udvikle og håndtere det psykiske arbejdsmiljø. En udvikling i retning af bedre psykisk arbejdsmiljø på statens arbejdspladser starter med uddannelse af lederne,” siger formand for Centralorganisationen af 2010, Jesper Hansen.

Fra teori til praksis 
Uddannelsen kører over tre kursusdage fordelt over et halvt år, hvor lederne lærer konkrete redskaber, som de får mulighed for at anvende i praksis i deres egen organisation i den mellemliggende periode. Mellem kursusdagene vil der være netværksmøder, som faciliteres af en af uddannelsens undervisere, hvor lederne får mulighed for at hente inspiration og sparre, så de lettere kan omsætte det, de har lært, til deres hverdag.

Du kan læse mere her, hvor du også kan tilmelde dig:  www.flipa.dk.

For yderligere information kontakt venligst:

Søren Kreilgaard, Specialkonsulent, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, tlf 21 26 02 41

Malene Salskov Amby, Chefkonsulent, Akademikerne, tlf 25 35 41 44

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk