Pressemeddelelse: Klarhed over spisepause for statens ansatte  

Udgivet: ;29-11-2019

De faglige organisationer og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er nået frem til en endelig klarhed over, hvem der har en overenskomstmæssig ret til betalt spisepause.


Ved statens overenskomstforhandlinger i 2018 (OK18) aftalte parterne en præcisering af, hvem der har en ret til betalt spisepause. Efterfølgende opstod der på enkelte områder uenighed om forståelsen af aftalen.

Flemming Vinther, Formand for CFU udtaler:

”Vi er tilfredse med at vi oplever en minister og en ny styrelse som oprigtigt ønsker en ny start. Dette er langt mere end pæne ord. Det viser i handling over for vores medlemmer og organisationer, at man ønsker dialogen og samarbejdet.

Med præciseringen kan vi nu med rette sige, at vi sammen har skabt forudsætninger for at tilliden mellem parterne igen er tilstede og dermed skabt et godt afsæt for at OK21 kan blive præget og båret af gode og konstruktive forhandlinger.”

Læs hele pressemeddelelsen og forligsteksten i boksen til højre.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk