Produktivitet i den offentlige sektor skal komme fra medarbejderne 

Udgivet: ;19-09-2013
Når LO, FTF og OAO i eftermiddag slår dørene op for et yderst velbesøgt seminar om produktiviteten i den offentlige sektor, bliver det med et klart budskab fra de tre faglige organisationer: Medarbejderne er nøglen til varige og effektive produktivitetsforbedringer.

- Mere innovation er en sikker vej til bedre produktivitet og kvalitet i den offentlige sektor. Og når vi spørger lederne i undersøgelser får vi gang på gang at vide, at medarbejderne er klart den vigtigste kilde til innovation. De har masser af gode ideer til, hvordan arbejdet kan gøres nemmere eller bedre. Det handler om at inddrage medarbejderne i hele innovationsprocessen og skabe en bedre innovationskultur på arbejdspladserne. Her er mere tillid og mere plads til fagligheden en væsentlig brik, lyder det fra FTF-formand Bente Sorgenfrey, der ser frem til at diskutere emnet med politikerne og de centrale aktører.

Og der er nok at tage fat på, når det kommer til at erstatte kontrolsystemer og bureaukrati med tillid og faglighed i den offentlige sektor – det viser Produktivitetskommissionens seneste rapport med al tydelighed Det er vigtigt, at medarbejderne i højere grad inddrages og sættes fri, så overflødigt bureaukrati kan erstattes med tillid til kompetente og innovative medarbejdere, der skaber god service for borgerne.

-Med Produktivitetskommissionens anbefalinger i ryggen er der nu yderligere dokumentation for, at en effektiv offentlig sektor kræver en reform baseret på tillid. Det vil give mere kvalitet og bedre udnyttelse af ressourcerne til gavn for borgerne og for medarbejderne, udtaler Flemming Vinther, formand for OAO.

-Produktivitetskommissionens analyser bekræfter, at øget tillid og reel inddragelse af medarbejderne giver en langt større effekt end resultatkontrakter og individuel belønning, fortsætter Flemming Vinther.

Produktivitetskommissionen ventes inden længe at komme med en rapport om offentlig-private samarbejder, herunder offentlige private partnerskaber. Fagbevægelsen mener, at både den offentlige og private part kan lære af hinanden gennem samarbejde, og at omdrejningspunktet må være gennem innovation at skabe bedre løsninger til gavn for borgerne.

- Offentlig-privat samarbejde kan bruges, når det giver bedre løsninger for borgerne, men uden at forringe medarbejdernes vilkår. Dertil bør arbejdsdelingen mellem sektorerne bero på deres spidskompetencer, og omdrejningspunktet skal være at skabe en mere innovativ offentlig sektor, lyder det fra LO-formand Harald Børsting

Fagbevægelsen ser muligheder i, at offentlige private partnerskaber (OPP) kan hjælpe med at løft vores infrastruktur. Få erfaringer tilsiger dog, at OPP skal anvendes med omtanke indtil der er mere solid viden.

- Offentlige private partnerskaber kan bidrage til at løfte vores fælles infrastruktur. Men få erfaringer kalder på omtanke ved brug af OPP. Når der sættes flere OPP-projekter i søen, skal det sikres, at indsatsen skaber praktikpladser og udføres på overenskomstmæssige vilkår, konstaterer LO-formand Harald Børsting.

For yderligere kommentarer kontakt OAO's formand Flemming Vinther, mobil 20 41 93 61.

Tid og sted
Seminaret Produktivitet i den offentlige sektor – Hvordan kommer vi videre? afholdes i dag d. 19. september kl. 15-18 i LO, Islands Brygge 32 D. Blandt deltagerne er centrale aktører fra lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, centraladministrationen og finans-, erhvervs- og kommunalordførere fra de politiske partier. Se programmet for seminaret her.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk