Regeringen sætter fem pejlemærker for fremtidens offentlige sektor 

Udgivet: ;23-04-2015
Regeringen har i dag offentliggjort publikationen Fælles Velfærd –Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor.

Regeringen opstiller fem pejlemærker:

  • klare mål og fokus på resultater
  • tillid og effektivitet på de offentlige arbejdspladser
  • bedre organisering af den offentlige sektor
  • bedre velfærd med udgangspunkt i borgernes ressourcer
  • god service til erhvervslivet til gavn for fællesskabet

Pejlemærkerne skal bidrage til, at Danmark også i fremtiden – har en stærk og velfungerende offentlig sektor, der bidrager til, at alle danskere har en tryg hverdag og lige muligheder for at skabe et godt liv. De fem pejlemærker skal ses som en opfølgning på regeringens målsætning om at modernisere den offentlige sektor for 12 milliarder kroner. Regeringen opgør, at der siden 2012 er hentet 4½ milliard kroner gennem moderniseringstiltag.

Formand for OAO, Bodil Otto, udtaler: Det er positivt, at vi for første gang ser en opgørelse over de 12 milliarder. Og det er positivt, at regeringen understreger, at det frigjorte provenu skal genanvendes i den offentlige sektor. Når det er sagt, har jeg vanskeligt ved at forstå, at provenuet ikke er højere. Jeg kan ved selvsyn konstatere, at medarbejderne de seneste år løber stærkere og stærkere, uden at der følger flere penge med.

Tillidsreformen

Regeringen fremhæver aftalen om de 7 principper for modernisering af den offentlige sektor (tillidsreformen) som væsentlige i udviklingen af den fremtidige offentlige sektor. Principperne skal sætte retning for moderniseringen og udgøre en fælles ramme for de forskellige initiativer, der sættes i gang i staten, regionerne og kommunerne.

Bodil Otto siger: Det er godt, at regeringen så klart melder ud, at medarbejderne er den væsentligste ressource i den offentlige sektor, og at de ansatte skal bruge mest mulige af deres tid på at løse kerneopgaven. Jeg savner dog fortsat, at de mange pæne ord i langt højere grad omsættes til praksis på arbejdspladserne. Skal vi lykkes med at frigøre ressourcer, kræver det, at medarbejderne i langt højere grad inddrages i dialogen om den fremtidige opgaveløsning.

Tillidsreformen har et stort potentiale, og det er vigtigt, at regeringen forpligter sig på, at tillid og dialog er vejen frem, når vi taler udvikling af den offentlige sektor. Medarbejderne er nemlig nøgleaktører i udviklingen af den offentlige sektor, hvilket bekræftes i det netop offentliggjorte innovationsbarometer. 86 pct. af innovationerne i den offentlige sektor har således medarbejderen i en nøglerolle.

Det er ikke nyt for mig, at medarbejderne er kernen til fornyelse. Det er godt, at regeringen anerkender det. Igen må jeg understrege, at der ikke kan sættes nok turbo på, at vi understøtter udviklingen på den enkelte arbejdsplads, udtaler Bodil Otto.

Hent publikationen Fælles velfærd – Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor her.

For yderligere kommentarer kontakt formand for OAO, Bodil Otto på: 2946 9670

 

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk