Regeringens lovprogram 2011/2012 

Udgivet: ;01-12-2011
Lovpakken for det næste halve år er nu fremlagt af Regeringen. De fleste forslag er opfølgning på regeringsgrundlaget og på forligene om finansloven for 2012. Der er dog også enkelte nyheder.

Af tværgående interesse for OAO-gruppen kan specielt nævnes: 

 • Ændringer på beskæftigelsesområdet og herunder ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats og af efterlønsordningen.
 • ”Budgetlov” med regler om et nyt udgiftspolitisk ”styringssystem” med udgiftsloft.
 • Øget digitalisering og krav om digital kommunikation med den offentlige sektor.
 • Ændret styring af konkurrenceudsættelsen i kommuner og regioner (ingen tvangsudbud).
 • Oplæg om det kommunale udligningssystem og en eventuel revision.

Lovpakken indeholder desuden en lang række nye krav, opgaver og nedlæggelser m.v. på de forskellige opgaveområder, herunder:

 • Indførelsen af en differentieret behandlingsgaranti på sundhedsområdet
 • Lovhjemmel til at arbejde med et lokalpolitisk besluttet serviceniveau på socialområdet
 • Nedlæggelse af Teknologirådet
 • Sammenlægning af AKF, DSI og KREVI til et nyt institut om ”kommunernes og regionernes kerneydelser”
 • Flytning af Kennedy Centret til Region Hovedstaden (Rigshospitalet).
 • Nye initiativer i transportsektoren om både bus og jernbane.

Nyt om finansloven for 2012
Behandlingen af finansloven for 2012 indgår også i lovprogrammet. OAO-sekretariatet har set nærmere på konsekvenser af finansloven særligt på to områder:

 • Er der kommet flere penge samlet set til offentlige driftsudgifter?
 • Hvordan vil Satspuljen blive anvendt i 2012 og er der sket en omprioritering af anvendelsen?

Læs mere i opdateret gennemgang af delforligene om finansloven.

OAO-sekretariatet har i et baggrundsnotat gennemgået hele lovpakken og udpeget de forslag, der kan få direkte konsekvenser for de offentligt ansatte.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk