Regina, Karina og Steffen er på vej mod ledelse 

Udgivet: ;18-05-2017
OAO og FTF udbyder for anden gang uddannelsen På vej mod ledelse for medarbejdere med talent for og lyst til ledelse. Deltagerne på det første hold er afklarede: De vil gerne være fremtidens offentlige ledere. 

Af Tina Juul Rasmussen

- Vi kan sagtens se en fremtid for os som offentlige ledere.

Sådan siger Karina Kryger Foged, faglig konsulent på Ydelseskontoret i Randers Kommune (tv.), Regina Pedersen, gruppekoordinator i Børne- og Autismecenter i Ringe, Region Syddanmark og Steffen Klitgaard Andreasen, pædagog på Mørke Skole i Syddjurs Kommune.

Sammen har de deltaget i OAO og FTF’s førleder-forløb På vej mod ledelse, somhar afklaret dem i, at de gerne vil gå ledelsesvejen.

 

Vil du også afprøve dit ledertalent?

OAO og FTF udbyder til efteråret for anden gang uddannelsen På vej mod ledelse. Den er et tilbud til dig, som arbejder i en kommune, region eller i staten, og som gerne vil afprøve og udvikle dit ledelsestalent. Det er en betingelse for at deltage i forløbet, at du er medlem af en faglig organisation under enten FTF eller OAO.


Et forløb med flere elementer 
På vej mod ledelse er et kompetence- og afklaringsforløb på diplom-niveau. Det udbydes i samarbejde med Metropol i København med studiestart sidst i september.

 Det kvalificerer dig til at gå ind i en lederkarriere nu eller på et senere tidspunkt.  Forløbet er bygget op så det giver dig viden om og lyst til ledelsesopgaven, samt at blive afklaret på om det er noget for dig.  

Forløbet strækker sig over cirka tre måneder, hvor du vil deltage i undervisning på modulet Ledelse, kommunikation og organisation, have tilknyttet erfaren leder som mentor, deltage i et netværk med andre deltagere på forløbet og gennemføre en samtale med den coach, som du også får tilknyttet.  

 

Uddannelse på diplomniveau

Ledelse, kommunikation og organisation er et valgmodul (5ECTS) på Diplomuddannelsen i ledelse, som afsluttes med eksamen. Undervisningen er tilrettelagt over seks undervisningsdage, hvor der også arbejdes i netværksgrupper, hjemmeopgaver, litteraturstudier og eksamen. Netværksgrupperne fungerer både som rum for sparring med andre i samme situation og som studiegrupper. Modulet er særligt tilrettelagt for dig, der endnu ikke er leder, men som gerne vil afprøve og udvikle dit ledelsestalent.  

Din mentors opgave er både at stille sig til rådighed med sine erfaringer og tanker om ledelse og at udfordre dig i dine tanker om ledelse. Du vil mødes med din mentor 2-3 gange i forløbet i form af 1-2 små møder af max 2 timers varighed og en dag hos mentor, hvor du har mulighed for at følge ham/hende i det praktiske ledelsesarbejde.  

Coachsamtalen foregår med en professionel coach og er det rum, hvor du afslutningsvis kan afklare nogle af dine personlige overvejelser i forhold til ledelsesfunktionen og det at gå fra medarbejder til leder.  

 

Forstå dig selv som leder i praksis

Arbejdsformen på forløbet er koblet til studieordningens formål: 

Tage reflekterede kommunikative valg i organisatorisk kontekst og omsætte disse operationelt i ledelsespraksis. Derfor arbejdes der på forløbet ud fra disse tematikker:

- Hvordan kan jeg forstå mig selv som reflekterende og kommunikerende praktiker?

- Hvordan kan jeg forstå min personlige og andres kommunikative praksis?

- Hvilke krav stiller min organisatoriske kontekst til min lederidentitetsdannelse, og hvordan kan jeg forstå lederudvikling?
- Hvordan omsætter og udvikler jeg mine kommunikative kompetencer, når jeg som leder skal initiere, facilitere og strategisk forankre organisatoriske processer i de organisatoriske der stiller i dag?

På forløbet arbejdes der efter følgende principper:
- Undersøgelse af teori og anvendelse af teori i praksis
- Skabe møder på tværs af fag, sektorer og andre skel hvor der skal skabes nye løsninger 
- Handling i ledelsespraksis.
Der veksles imellem oplæg og øvebaner.

 

Datoer for uddannelsen

6 dage fra september til december 2017, en afklarende coachsamtale og afsluttende eksamen den 10. og 11. januar 2018 er indholdet i forløbet På vej mod ledelse.

Datoerne for undervisningen, som varetages af professionshøjskolen Metropol i København, er fastlagt til:

28. september

29. september

26. oktober

9. november

23. november

7. december.

Pris: 13.500 kr. pr. deltager.  

Tilmelding og mere information hos Dorthe Storm Meier, OAO på email: DSM@oao.dk

 

Dag 1:  Den organisatoriske kontekst

Velkommen og intro til forløbet (rammer og proces) 

Dannelse af netværksgrupper  

Konteksten for offentlig ledelse

Organisatoriske dynamikker og virkeligheder

 

Dag 2: At blive til som leder

Lederidentitet og lederudvikling 

Magt og etik

Relationer i organisationer

 

Mellem dag 2 og 3: Praktik hos Mentor

 

Dag 3: Ledelse som kommunikation

Anerkendende kommunikation

Dialogiske principper

Spørgsmålstyper

 

Dag 4: Organisationsudvikling som kommunikation 

Procesledelse

Facilitering af/og i udviklingsprocesser

Narrativ organisationsudvikling

 

Dag 5: Strategi og implementering

Strategi, vision og mission

Strategisk ledelse – de mange arenaer

Implementering i kompleksitet

 

Dag 6: Vejledningsdag og eksamenstips i grupper

Dag 7: Eksamen

Dag 8: Afsluttende coachsamtale

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk