SKAT: Alt for få nye ressourcer! 

Udgivet: ;30-09-2015
Regeringen har indgået en indgået en aftale med S, DF, LA, RV og K om at skabe bedre rammer for SKAT. Læs Flemming Vinthers kommentar.

Regeringen har indgået en indgået en aftale med S, DF, LA, RV og K om at skabe bedre rammer for SKAT. Baggrunden for aftalen er de seneste ugers skandaler i SKAT, der efterlader et indtryk af en styrelse ude af kontrol, og med et kuldsejlet IT-system som man nu erkender ikke kommer i drift og derfor skal skrottes. SKAT har opgjort, at de offentlige restancer med udgangen af august 2015 beløber sig til 75 milliarder kroner.

Med baggrund i den fælles forståelse ønsker skatteministeren at iværksætte en række initiativer, der skal få SKAT på ret køl. SKAT skal blandt andet tilføres nye ressourcer. Det betyder i praksis, at de rammebesparelser, der var planlagt i 2015 og 2016 suspenderes. Derudover skal skatteområdet tilføres yderligere ressourcer for at styrke blandt andet inddrivelsesområdet.

Formand for OAO-Stat Flemming Vinther udtaler:

”Det lyder alt sammen godt og tiltrængt. Der er ingen tvivl om, at SKAT gennem mange år har været hårdt ramt af omstruktureringer samt en betydelige reduktion i medarbejderstaben. Vi ser nu for alvor konsekvenserne. Jeg kan dog ikke lade være med at være en smule skeptisk. Som jeg læser skatteministerens redningsplan, vil man reelt ikke tilføre betydelig flere ressourcer. De fleste ressourcer fremkommer ved, at SKAT ikke effektuerer en række planlagte afskedigelser. Når hele regnestykket gøres op er virkeligheden desværre, at SKAT ikke får væsentlig flere ressourcer, end styrelsen har i dag. Til gengæld iværksættes en række nye initiativer, og der indføres en højere grad af manuel sagsbehandling af inddrivelsen, eftersom systemet er brudt sammen. I min verden betyder det, at medarbejderne i SKAT atter sættes under pres, og det var vel næppe tanken med redningsplanen”.

Udover at afsætte ressourcer til inddrivelsesområdet ønsker skatteministeren også, at skabe nye rammer for IT-udvikling samt reorganisere IT-området. Det betyder, at der nedsættes et it-board med eksterne it-eksperter til at rådgive SKAT samt at der fastlægges en ny IT-strategi.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk