SPARK, Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne, sættes i gang i dag 

Udgivet: ;12-04-2016
Et godt psykisk arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for produktivitet og kvalitet i den kommunale sektor. Som en del af overenskomstforliget for 2015 blev KL og Forhandlingsfællesskabet enige om en fælles indsats for at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. Initiativet hedder SPARK – ”Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne - parternes støtte til lokal dialog og handling” og sættes i gang i dag.

På en stor konference i Vejle, bliver SPARK iværksat i dag. Samtidig åbnes op for rekvirering af SPARK-konsulenterne. Gennem dialog og faglig støtte vil konsulenterne medvirke til, at styrke samarbejdet og handlingskompetencen hos ledere og medarbejdere på de kommunale arbejdspladser i deres arbejde med at identificere, håndtere og forebygge de psykiske arbejdsmiljøproblematikker, som findes eller opstår i og omkring løsningen af den kommunale velfærdsopgave. Målgruppen er Lokal-MED og TRIOEN – altså ledere og medarbejderrepræsentanter på den lokale arbejdsplads.

 
Hvordan ansøger I?

De kommunale arbejdspladser kan ansøge om SPARK’s støtte via ansøgningsblanketten på Sparkweb.dk. Opmærksomheden henledes på, at den enkelte kommunale arbejdsplads skal ansøge i enighed, dvs. at ledere og medarbejderrepræsentanter i fællesskab skal være enige om at ansøge. De første besøg i kommunerne vil ligge fra den 1. maj 2016 og frem.

Det er gratis at deltage i et støtteforløb med SPARK. Når I beder om et støtteforløb hos SPARK, accepterer I samtidig at bruge tid og ressourcer på forløbet, og at deltage i SPARKs evaluering.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk