SPARK – Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne 

Udgivet: ;07-12-2015
KL og Forhandlingsskabet lancerer fra maj 2016 en fælles indsats for at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

KL og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne 2015 enige om en fælles indsats for at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. Fra maj 2016 igangsætter parterne derfor ”Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne – parternes støtte til lokal dialog og handling” (SPARK), som arbejdspladserne kan få støtte fra. 

Målet med SPARK er at bidrage til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, at øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet. 

Som startskud inviterer KL og Forhandlingsskabet til en spændende konference den 11. april 2016, hvor fokus vil være på temaerne 

  • forandringer og omstillinger 
  • samarbejde 
  • vold og trusler
  • arbejdets indhold, omfang og udførelse

Målgruppen for konferencen er ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, Lokal-MED, samt øvrige MED-udvalgsniveauer og kommunernes HR-/arbejdsmiljøafdelinger.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu og tilmeld dig parternes nyhedsbrev om konferencen på www.sparkweb.dk 

Du kan læse mere om indsatsen i beskrivelsen i boksen til højre. 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk