Pressemeddelelse: Staten sænker kvaliteten 

Udgivet: ;14-08-2020

Den fælles udlicitering af opgaver i regi af SFM som reception, kantinedrift, vedligehold m.m. har ført til en væsentlig lavere brugertilfredshed. Det viser evalueringen af 1. bølge af Statens Facility Management, der dokumenterer, at lokal dialog, pris og kvalitet som regel følges ad. OAO opfordrer derfor regeringen til at sætte yderligere planlagt udlicitering på pause.


Statens Facility Management (SFM) blev etableret under den tidligere regering og har som formål at samle ansvaret og driften af fx rengøring, kantine, mødeforplejning, og vedligeholdelsesopgaver fra de enkelte statslige arbejdspladser til SFM under Bygningsstyrelsen. SFM skal herefter udbyde opgaverne og styre leveringen til de statslige arbejdspladser. Målet med at udbyde opgaverne samlet var bl.a., at det skulle give staten store besparelser, et kvalitetsløft i opgaveløsningen og en effektivisering ved at de statslige arbejdspladser får bedre mulighed for at kunne koncentrere sig om ”kerneopgaven”.

I går offentliggjorde Bygningsstyrelsen deres egen evaluering af, om disse mål var blevet indfriet. Evalueringen viser, at godt nok har staten umiddelbart sparet penge, men til gengæld er kvaliteten faldet betydeligt. Den manglende målopfyldelse gælder også i forhold til arbejdspladsernes styrkelse af fokus på ”kerneopgaven”.

”Ideen med SFM holder ikke. SFM er med, samling af opgaver i store enheder, konkurrenceudsættelse og udlicitering, et barn af det forkætrede new public management styringsregime, som har været toneangivende i regeringer og i den statslige ledelse de sidste mange år. Vi har brug for at tænke nyt og gå nye veje. Det viser evalueringen med al tydelighed. Jeg skal derfor opfordre regeringen til at sætte yderligere udliciteringsbølger i bero. Organisationerne i OAO bidrager gerne til, hvordan vi i fællesskab kan udvikle vores arbejdspladser under andre og mere moderne styringsformer til gavn for bl.a. kvaliteten, fagligheden og opgaveløsningen”, udtaler Rita Bundgaard, formand for OAO-stat.

Evalueringen viser, at brugertilfredsheden efter den fælles udlicitering af opgaverne er faldet væsentligt. Kontaktpersonerne på de berørte arbejdspladser vurderer fx den samlede opgaveløsning til 2,3 på en score fra 1 til 5. Samlet set konkluderer evalueringen, at SFM-løsningen ikke leverer de samme tilfredshedsmålinger, som man havde forud for SFM.

Evalueringen bekræfter den tætte sammenhæng der er mellem lokal dialog, økonomi og kvalitet. Med den fælles udlicitering har staten i første omgang opnået en økonomisk besparelse, som har ført til en betydelig lavere kvalitet. Samtidig har arbejdspladserne fået mere administrativt bøvl i forhold til kommunikation med eksterne aktører på distancen m.m.

 

Kontakt: For yderligere kommentarer kontakt Formand for OAO-S Rita Bundgaard på mobil: 61 20 64 65

OAO er på det statslige område en centralorganisation, som forhandler overenskomst for 21 faglige organisationer med i alt ca. 45.000 medlemmer.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk