Statens topforhandler genvalgt 

Udgivet: ;20-03-2019
Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har genvalgt Flemming Vinther som formand og dermed topforhandler for de ansatte i staten.

Flemming Vinther får med genvalget fornyet sit mandat for en to-årig periode. Nogle af hans væsentligste opgaver bliver at sørge for gode rammer for OK21, og at der bliver fulgt op på resultaterne fra OK18. Der skal indledes en dialog med arbejdsgiverne, så overenskomstindgåelsen i 2021 bliver en fælles stræben efter at opnå et resultat, der skaber de bedst mulige rammer for de statslige arbejdspladser.

Flemming Vinther udtaler:

”Ved OK18 nåede vi nogle gode og vigtige resultater. Vi sikrede den betalte spisepause som en overenskomstmæssig ret, privatlønsværnet og suspendering af reguleringsordningen er afskaffet. Og hensigtserklæringen fra OK15 om udligning af den fiktive lønforskel mellem det private og statslige arbejdsmarked – også kaldet ”løngabet” – er faldet bort.

Desværre var det ikke muligt at få en arbejdstidsaftale for undervisergrupperne på plads. Resultatet blev som bekendt, at det blev aftalt, at der blev nedsat en uafhængig undersøgelseskommission, der skal afdække og komme med forslag og anbefalinger i forhold til arbejdstid og øvrige initiativer med det formål at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital. Vi følger arbejdet tæt og ser frem til i 2021 at få også undervisernes arbejdstid reguleret af aftale og ikke lov.

Sammenholdet og mobiliseringen på lønmodtagersiden var afgørende for resultatet. Vi skal fastholde styrken i samarbejdet på vores side af bordet frem mod OK21.”

CFU har samtidig valgt Anders Bondo Christensen som næstformand for CFU. Anders Bondo Christensen er formand for Lærernes Centralorganisation (LC).

Parterne i CFU-samarbejdet består af Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes forhandlingsfællesskab (SKAF) samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Tilsammen repræsenterer CFU ca. 180.000 ansatte i staten. 

Kontakt Flemming Vinther: 20 41 93 61

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk