Store kommunale besparelser i budget2014 

Udgivet: ;23-10-2013

Lidt færre kommuner skal i år finde besparelser for at få balance i budgettet. Men mange kommuner er alligevel oppe på at skulle finde besparelser for stort set samme beløb i 2014 - som i 2013-budgettet. Og i gennemsnit sparer kommunerne stort set det samme i 2014 som i 2013.

Besparelserne er størst på daginstitutioner og ældrepleje.

Det viser en foreløbig opgørelse som er udarbejdet i samarbejde mellem OAO og FTF.


 

OAO og FTF har i samarbejde med FOA gennemgået budgetforslag fra 36 kommuner. For 34 af kommunerne har det været muligt at sammenfatte sparerammen i budgetforslagene. Denne foreløbige gennemgang af forslagene bekræfter det billede, der har tegnet sig de seneste år, hvor kommunerne forsøger at nedbringe udgifter til service og drift og effektivisere opgaverne.

 

OAO følger op med flere opgørelser over budgetresultaterne indenfor de kommende uger.

 

Læs flere resultater af analysen i notat fra OAO og i bilag med oversigt over besparelseskrav i de udvalgte kommuner.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk