Styrk samarbejdet om kerneopgaven 

Udgivet: ;14-01-2015
KL og Forhandlingsfællesskabet lancerer et nyt og gratis undervisningsforløb, der kan guider medarbejdere og ledere på alle typer kommunale arbejdspladser til et styrket samarbejde om kerneopgaven.

Se styrksamarbejdet.dk

Undervisningsforløbet er gratis og videobaseret og kræver dermed ikke, at arbejdspladsen har sat penge af til at hyre en konsulent. I stedet guider journalisten Trine Sick deltagerne gennem forløbets to moduler, hvor de gennem små oplæg, sketches, eksempler fra praksis og øvelser arbejder med at styrke samarbejdet om kerneopgaven.

På det første modul arbejder de med at få en fælles forståelse af deres kerneopgave og hvordan de hver især bidrager til den fælles forståelse. På det andet modul arbejder de med at styrke samarbejdet og kommunikationen om kerneopgaven.

Det eneste arbejdspladsen skal have til rådighed er en videoskærm eller en projektor, og så skal de afsætte 7-8 timer til hele forløbet. De kan gøre det på én dag eller dele det op i to, tre eller fire bidder og på den måde tilpasse det til deres arbejdsplads og deres muligheder for at mødes.

Arbejdspladsen skal bare udpege en tovholder, der kan stå for det praktiske og samle op på drøftelserne undervejs. Tovholderen, der bliver hjulpet godt på vej af støttematerialer, kan være en leder, en medarbejderrepræsentant eller en anden intern eller ekstern ressourceperson.

Undervisningsforløbet er egnet til arbejdspladser og arbejdsfællesskaber på tværs af forskellige enheder eller teams med op til 40 deltagere.

Kontakt:
Konsulent Magnus Bryde, KL, tlf: 3370 3216, e-mail: mbr@kl.dk
Konsulent Christina Borries, OAO, tlf: 4697 3803, e-mail: cbo@oao.dk

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk