Syv statslige arbejdspladser skaber tillid og samarbejde 

Udgivet: ;06-10-2015
CFU og Moderniseringsstyrelsen har sat et projekt om tillid og samarbejde i gang på syv statslige arbejdspladser. Arbejdspladserne skal gennem seminarer, workshops, uddannelse af ambassadører og løbende dialog styrke tilliden og samarbejdet på tværs af faggrupper, enheder og mellem ledere og medarbejdere. 

Tillid og samarbejde påvirker kerneydelsen positivt. Det er forventningen bag projektet. KORA følger projektet tæt for at måle, hvornår og hvordan tillid og samarbejde bidrager til bedre service, større kvalitet i arbejdet og øget trivsel på arbejdspladsen. Erfaringerne skal bidrage til viden og læring om muligheder og udfordringer ved at styrke tillid og samarbejde.

Læs mere om projektet i KORAs nyhedsbrev

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk