Tal MED ledelsen 

Udgivet: ;18-03-2015
MED-konferencen 2014 satte fokus på MED-repræsentantens muligheder for at deltage i strategiske processer. En opgave, der ifølge en af konferencens oplægsholdere Kim Krabat, først og fremmest handler om at finde ud af hvordan MED-repræsentanterne bliver bedre til at bidrage til løsninger på strategiske ledelsesudfordringer.

MED-repræsentanterne skal derfor være klar over hvilken platform de står på og have forståelse for de strategiske udfordringer, som udspiller sig for ledelsen. Det er vigtigt, at MED-repræsentanterne bliver bevidste om ”leder-tankegangen” og at man på den baggrund udvikler et fælles sprog og en gensidig forståelse omkring de strategiske udfordringer. Ellers vil man hurtigt kunne risikere situation, hvor der ikke er klarhed over hvad MED-repræsentanterne kan bidrage med og hvor MED-repræsentanter og ledelse ofte taler forbi hinanden.

Formålet er at bevæge sig fra MED-indflydelse til at opnå MED-skabelse. En situation, der opstår når ledelsen og MED-repræsentanterne er fælles om at formulere løsningerne på de strategiske udfordringer.  Hvis ledelsen vil udnytte den viden og det praksisperspektiv som medarbejderne besidder, vil det derfor i første omgang kræve at man i højere grad bliver villig til at invitere MED-repræsentanterne med ind i det strategiske udviklingsrum. Men samtidig stiller det nye krav til MED-repræsentanterne, hvis de vil være i stand til at tage kampen op om at være aktive medskabere af den offentlige sektor.

På konferencen havde man derfor arrangeret en række øvelser, der skulle være med til at sætte gang i MED-repræsentanternes refleksioner over det fælles sprogbrug. Den ene af øvelserne er beskrevet nedenfor.  

 1. Deltagerne får en æske med kort, der hver har et ord påtrykt. Kig på alle kortene og drøft:
  • Hvilke ord bruger ledelsen?
  • Hvilke ord bruger I selv?
  • Hvilke ord bruger både ledelsen og jer selv?
  • Hvilke ord ved I ikke hvad betyder?
 2. Fordel kortene i de fire æsker:
  • Ledersprog
  • Vores sprog
  • Fælles sprog
  • Ikke forstået
 3. Tag æsken med leder-ord og ikke forståede ord og diskutér:
  • Hvilke ord skal vi kunne snakke med om og søge indflydelse omkring?
  • Hvordan kan vi styrke vores fælles sprog?
 4. Når I er færdige: Bland kortene igen og læg dem tilbage i ORD-æsken, så øvelsen kan gentages af næste gruppe.

Det er vigtigt at huske på, at øvelsen lægger op til dialog og refleksion. Den er samtidig let at afprøve derhjemme. Følg blot øvelsesbeskrivelsen ovenfor og hent ordkort og æskeskilte i "læs mere boksen". Her kan du også læse mere om seneste øvelsesbeskrivelse:"MED-repræsentanten i tre forskellige rum".

OAO opdaterer løbende hjemmesiden (www.oao.dk) med nye øvelsesbeskrivelser fra MED-konferencen 2014's øvelsesterræn.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk