Tiden er til en tillidsreform 

Udgivet: ;13-08-2012
Den offentlige sektor befinder sig ved en skillevej – valget står mellem at blive et lille appendiks til den private sektor eller være et bærende element i det danske samfund.

Sådan lyder det fra Dennis Kristensen og Flemming Vinther, der har en målsætning om en offentlig sektor, som forsat er i verdensklasse: 

”En robust og velfungerende offentlig sektor er nemlig forudsætningen for en konkurrencedygtig privat sektor, og tilsammen er de fundamentet for den skatte finansierede danske velfærdsmodel.”

Og målsætningen skal indfries ved at skabe mere inddragelse og samarbejde i den offentlige sektor. Derfor er et første skridt på vejen hertil en tillidsreform i den offentlige sektor: 

”Gennem inddragelse af medarbejderne er det muligt både at øge kvaliteten og serviceniveauet i den offentlige sektor. Der er derfor behov for et opgør med måden det offentlige styres på.”

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk