Tillid giver verdensklasse 

Udgivet: ;17-09-2012
Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) har udarbejdet ti anbefalinger til en tillidsreform. Tillidsreformen skal sikre en fortsat offentlig sektor i verdensklasse.

Vi anbefaler, at regeringen, de offentlige arbejdsgivere samt den del af fagbevægelsen, der repræsenterer de offentligt ansatte indgår partnerskaber om styring og udvikling af den offentlige sektor. Med de ti anbefalinger giver vi vores bud på, hvordan vi i fællesskab kan skabe en mere effektiv offentlig sektor med bedre service til borgerne samt større trivsel og arbejdsglæde for både ledere og medarbejdere.

Undersøgelser har gang på gang vist, at tillid fungerer som en økonomisk drivkraft. Tillid er en målbar egenskab, der sætter tempoet i vejret i forhold til beslutninger, kommunikation og relationer. Den minimerer omkostningerne, og styrker både kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. 

Alligevel bliver offentligt ansatte i stigende grad mødt af et vildtvoksende overvågningsbureaukrati med skævvridende, meningsløse regler og målinger. Offentligt ansatte bruger alt for meget tid på unødig måling og dokumentation, der i stedet kunne bruges til at skabe værdi for borgerne. 

Der er derfor brug for en tillidsreform, der bygger på, at ledere og medarbejdere i samspil med borgerne er de bedste til at vurdere, hvilke metoder og virkemidler der skal anvendes for at nå de overordnede mål. Det handler om at anerkende og fortsat udvikle de ansattes faglighed, at understøtte samarbejde, læring og innovation, at måle- og kontrolsystemerne understøtter fagligheden og motivationen og at lederne har gode vilkår for ledelse. 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk