Tillid skaber produktivitet – kontrol koster penge 

Udgivet: ;09-09-2013
Hvis den offentlige sektor skal hæve produktiviteten, skal regler udskiftes med klare resultatkrav og langt større frihed til medarbejderne og ledelsen. Det konkluderer Produktivitetskommissionen. Konklusionen understreger, at OAO’s anbefaling om en tillidsreform af den offentlige sektor, er den helt rigtige.

Formand for OAO – Flemming Vinther – hilser Produktivitetskommissionens opgør med regeltyranniet velkomment.

”Der er brug for en tillidsreform, der kan bane vejen for større kvalitet, effektivitet og bedre trivsel i den offentlige sektor. En tillidsreform skal blandt andet have fokus på faglighed og afbureaukratisering. Den skal bygge på, at ledere og medarbejdere sammen med borgerne er de bedste til at vurdere, hvilke metoder og virkemidler, der skal til for at nå de overordnede mål. Politikere, direktioner og andre beslutningstagere skal anerkende og fortsat udvikle de ansattes faglighed, understøtte samarbejde og fjerne unødige skævvridende regler”, udtaler Flemming Vinther.

Formand for HK/Kommunal og medlem af OAO’s Forretningsudvalg Bodil Otto er enig: ”Det er åbenlyst, at skal produktiviteten øges i den offentlige sektor kræver det, at ledere og medarbejdere i fællesskab finder ud af, hvordan kerneopgaven skal løses. Tillid til medarbejdernes faglige skøn skal være omdrejningspunktet for løsningen af velfærdsopgaven”.

Bodil Otto fortsætter:

”Tillid opstår, når ledelsen stoler på, at medarbejderne laver et godt stykke arbejde og vice versa. For eksempel kan specialarbejderen selv vurdere, hvornår græsset skal slås, så det aldrig bliver længere end syv centimeter. Hun behøver ikke et skema, hvori der står, at det skal slås mandag, onsdag og fredag fra kl. 10 til 12.”

En række offentlige institutioner arbejder allerede målrettet på at skabe en mere effektiv offentlig sektor gennem tillid til medarbejderne. Københavns Kommune har eksempelvis taget et opgør med minuttyranniet og kommunalpolitikerne har givet håndslag på, at de skal sætte overordnede mål fremfor at detailregulere. 

Med Produktivitetskommissionens anbefalinger i ryggen er der nu yderligere dokumentation for, at en effektiv offentlig sektor kræver en reform baseret på tillid – også når det gælder sorte tal på bundlinjen”, afslutter Flemming Vinther.

For yderligere kommentarer kontakt OAO's formand Flemming Vinther, mobil 20 41 93 61

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk