Tillidsbaseret ledelse giver resultater 

Udgivet: ;10-01-2017
Mandag Morgen sætter i denne uges ugebrev fokus på tillidsbaseret ledelse og hvordan det har resulteret i færre medicineringsfejl på Ørestad Plejecenter i Københavns Kommune 

I København Kommune har man igennem flere år arbejdet systematisk med at omstille sig fra kontrol- og regelstyring til tillidsbaseret styring og ledelse. Det har givet resultater. Ørestad Plejecenter har formået at omsætte den tillidsbaseret ledelse til at opnå færre medicineringsfejl. Gennem flere år kunne embedslægen
notere markant flere fejl med medicinering på netop Ørestad Plejecenter, end der fandt sted på et gennemsnitligt dansk plejecenter.

Forvaltningen på Københavns Rådhus tog embedslægens rapporter meget alvorligt, og politikerne stillede krav om at der skulle udarbejdes handleplaner og gennemgås journaler, så fejlmarginen kunne nedbringes. Den ekstraordinære fokus førte bare ikke til varige forbedringer.

I stedet blev det dialog ledere og medarbejdere imellem, der førte til den strukturelle ændring der skulle til for at nedsætte andelen af fejl. Den årelange proces har således udmøntet sig i konkrete målbare resultater, hvilket har fået politikerne på Christiansborg til igen at sætte tillid og afbureaukratisering på dagsordenen.

Formand for OAO-Stat, Flemming Vinther udtaler til Mandag Morgen “det er meget positivt, at både regering og opposition erkender, at vi bliver nødt til at kigge på styring og bureaukrati. Men det er altså også relativt nemt at sige og lige så svært at gøre noget ved”.

Læs hele Mandag Morgens artikel om tillidsbaseret ledelse og resultaterne fra Ørestad Plejecenter og find Mandag Morgens nyhedsbrev her.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk