Tillidsreformen skudt i gang: Handlingen skaber vi selv 

Udgivet: ;26-03-2014
Tillidsreformen får liv gennem lokalt handling og frem for alt samarbejde mellem medarbejdere, ledere og politikere. Et samarbejde hvor MED og SU-systemet er rygraden, og hvor inddragelse af medarbejdere er afgørende. Sådan lød det i Det Danske Filminstituts filmhus, da tillidsreformen mandag eftermiddag havde sin præmiere. Her blev reformen skudt i gang ved det første af 5 inspirationsarrangementer, der skal løbe af staben rundt omkring i landet.

Vi kan kun lykkes i fællesskab
Biografsalen i Det Danske Filminstituts filmhus var fyldt med forventningsfulde deltagere, da Regeringen, Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO inviterede til inspirationsarrangement om tillidsreformen. Inspirationen kom fra oplæg fra Økonomi og Indenrigsminister Margrethe Vestager, fra arbejdspladser og gennem en paneldebat med parterne bag tillidsreformen.

Samarbejde var et af de vigtigste temaer til arrangementet.

”Reformen gør ikke noget selv, vi kan kun lykkes med den i fællesskab” sagde Flemming Vinther fra OAO. Medarbejderne skal have mod på at gøre noget anderledes end de plejer, og ledelsen og politikere skal åbne op og lytte til medarbejderne.

Og dialogen skal ske på alle niveauer, fra politikerne på Christiansborg og i kommunerne, til direktioner og ledere i institutioner og til medarbejderne i første linje. Fra arrangementets deltagere lyder frustrationer. For hvordan bliver folkene længere oppe i systemet lydhør overfor de problemer, de møder i hverdagen eller overfor ledere, der ikke vil samarbejde?

Brug MED og samarbejdssystemet
Der kommer et entydigt svar fra panelet af politikere og fagforeningsledere: Brug MED og samarbejdsudvalgene. De er rygraden for samarbejdet og en vigtig brik i arbejdet med tillidsreformen.

MED og SU er det frirum, hvor ledere og medarbejdere kan tale sammen. Her skal medarbejderne bære de problemer hen, de ikke selv kan løse. Sådan lød det fra FTF’s formand Bente Sorgenfrey, der sad i panelet ved den afsluttende paneldebat. Her fortalte hun om en kommune, der vil eksperimentere med at have MED-repræsentanter med i direktionen. For MED kan også bruges i de store og svære diskussioner, hvis medlemmerne har en god dialog og tager ansvar på begge sider af bordet.

Tillidsdagsordnen skal gribes i de lokale MED og samarbejdsudvalg. ”Løsninger kan ikke bare findes og sendes bredt ud”, sagde Flemming Vinther fra OAO. De skal findes lokalt. Og parterne har forpligtet sig, så det lokale samarbejde og de lokale løsninger skal støttes,

”På arbejdsgiversiden er der ansvar helt i toppen for, at det her forplanter sig”, sagde Økonomi og Indenrigsministeren.

Der vil være i fremtiden stadig være pres på økonomi og de politiske krav vil ikke stoppe med at komme, fortæller Flemming Vinther og fortsætter: ”Men det må være bedre at håndtere i en verden af tillid, hvor man bliver inddraget inden ledere eller politikere sætter det hele i gang.”

Medinddragelse gør en forskel
Medinddragelse blev gang på gang fremhævet i de eksempler deltagerne hørte fra arbejdspladser, der havde succes ved at arbejde med tillid og dialog. Fra Københavns Kommune fortalte de om deres egen tillidsreform. Den kan kun lykkes, hvis den kan mærkes i organisationen. Derfor skabte de ”MeningsSamlingen”, hvor medarbejdere kan melde regler ind, de ikke kan se meningen i.

Og fra Herlev Sygehus fortalte læge Susanne Bokmand om hende og kollegaernes inddragelse i udviklingen af nyt journalsystem. ”Vi er vant til at få af vide ’nu kommer der et nyt system – værsgo at gå i gang’. Nu er vi med. Det er fantastisk at have fået den indflydelse.”

Medindragelsen betyder at de nye tiltag bliver taget alvorligt og, at man efterlever det. Og sidst men ikke mindst smitter det af på arbejdsglæden. Medarbejderne på sygehuset, blev inddraget fra starten, for at vælge det system, der virker bedst for dem. Og når kollegaerne nu siger ’åh nej ikke et nyt system’ kan Susanne Bokmand svare tilbage, at hun ved det bliver rigtig godt.

Eksemplerne fra arbejdspladserne viser, at reformen kun skabes lokal handling. Ude på arbejdspladserne, ude i kommuner og regioner. Og netop handling er kernen. Snak er ikke nok

”Vi taler meget. Men handler vi, når vi går hjem?” spurgte Økonomi og Indenrigsminister Margrethe Vestager ud i salen. Ministeren fortsatte: ”Hele den offentlige sektor skal lade sig udfordre af de 7 principper. Vi sætter ting i gang der gør, at enhver medarbejder oplever reel indflydelse på, hvordan de skal give service i fremtiden.”

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk